Update Veiligheid Verzuimsoftware Humannet 24-10-2012

Gegevens

Datum: 24-10-2012
Auteur: Pieter Roeloffs, bedrijfsarts
Bron: Correspondentie Humannet, VCD Automatisering
Naam: Humannet werkt hard aan veiligheid software
Thema: Veiligheid verzuimsoftware
Locatie: Groningen
Relevantie: Veiligheid Verzuimsoftware, authenticatie van verzuimsoftware
Toelichting: Humannet is een van de grootste leveranciers van verzuimsoftware in Nederland

Humannet werkt hard aan de veiligheid van verzuimsoftware

In de uitzending van Zembla op 20 april 2012 lieten de programmamakers zien dat het slecht gesteld is met de veiligheid van verzuimsoftware. Het was hun gelukt op een niet al te ingewikkelde wijze in te breken in gegevens ondergebracht bij een verzuimapplicatie van Humannet. In deze periode kwamen talrijke meldingen van inbreuk in medische en persoonsgegevens bij diverse zorgaanbieders in de media. Sindsdien heeft Humannet een beleid gestart om de veiligheid van de verzuimsoftware van hun verzuimapplicatie Humannetstarter naar een hoger niveau te brengen. Als bedrijfsartsen en gebruikers hebben wij kunnen volgen dat er tal van maatregelen en updates in de veiligheid van Humannet zijn doorgevoerd.  Zo werden alle toegangscodes en wachtwoorden geblokkeerd en pas na vernieuwing weer vrijgegeven en werden diverse onderdelen van de verzuimapplicatie stapsgewijs tijdelijk niet of beperkt bruikbaar gemaakt. Als gebruikers hebben wij dus kunnen ervaren dat er achter de schermen hard wordt gewerkt aan de veiligheid van de verzuimsoftware van Humannet. In een recente brief heeft Humannet ons op de hoogte gebracht van de recente gebeurtenissen en ontwikkelingen omtrent de veiligheid van hun verzuimapplicatie en de resultaten van veiligheidstesten door de experts.  Als u hierin geïnteresseerd bent, kunt u hier de hele brief lezen.

Onderzoek College Bescherming Persoonsgegevens - CBP

Humannet heeft ons recentelijk ingelicht over de door hun gevoerde acties omtrent  hun beveiliging. Naar aanleiding van de uitzending van Zembla op 20 april 2012 heeft het College Bescherming Persoonsgegevens - CBP een onderzoek gestart. Dit onderzoek is ondertussen naar tevredenheid afgerond en alle vragen van het College Bescherming Persoonsgegevens - CBP zijn naar tevredenheid beantwoord.

Authenticatie voor verzuimsoftware

De veiligheidheid van de huidige verzuimsoftware van Humannet wordt bewerkstelligd door toegangscode en wachtwoord, al is het reeds mogelijk IP adres te blokkeren of toe te staan. De verwachting is dat Humannet binnen 6 maanden een sterkere authenticatie zal introduceren. Thans wordt onderzoek verricht naar de verschillende mogelijkheden hiervoor zoals SMS-authenticatie of hardware- of softwaretokens.
Mepros Bedrijfsgezondheidsdienst BV - Geregistreerde Bedrijfsartsen en Arbo Professionals
Telefoon: 085 - 877 1320, Telefax: 085 - 877 1357, Email: » info(at)mepros.nl
Adres: Rivium Oostlaan 49, 2909 LL Capelle aan den IJssel
Copyright © Mepros