Dreigend Tekort Aan Bedrijfsartsen - 15 februari 2012

Op dit moment zijn er nog meer dan genoeg bedrijfsartsen. Dat zal binnen een aantal jaren veranderen, zo is de verwachting van diverse bronnen.


Gegevens

Datum: 15-02-2012
Oorspronkelijke Bron: Medich Contact; Arborendement; HR Praktijk
Naam: Pieter Roeloffs, Mepros bedrijfsarts voor Rotterdam
Thema: Dreigend tekort aan bedrijfsartsen
Locatie: Rotterdam
Toelichting: Toekomstig tekort aan bedrijfsartsen dreigt

Capaciteitsberaming Bedrijfsartsen

Uit de capaciteitsberaming voor bedrijfsartsen blijkt dat Nederland in de nabije toekomst hinder zal gaan ondervinden van een tekort aan bedrijfsartsen. Op dit moment zijn er 2038 geregistreerde bedrijfsartsen. Er zijn momenteel 76 bedrijfsartsen in opleiding, waarvan 11 in 2011 met de opleiding zijn begonnen. Het NIVEL berekent in hun rapport 'Capaciteitsraming voor bedrijfsartsen 2012-2022/2028' de vraag naar 114 tot 145 bedrijfsartsen per jaar om de vraag in 2020 te kunnen dekken.

Visie van SZW

Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Krom heeft onlangs bevestigd dat er onvoldoende bedrijfsartsen in opleiding zijn. Hij bevestigd ook dat te weinig jonge artsen voor de opleiding tot bedrijfsarts kiezen en dat de vergrijzing onder de beroepsgroep groot is. Hij verwacht echter niet dat dit direct tot grote problemen zal leiden.

Visie NVAB

Voorzitter van de NVAB P. Rodenburg heeft in het verleden het probleem al aangegeven aan onze politieke leiders. In het verleden bekostigden de arbodiensten de opleidingskosten tot bedrijfsartsen. De 4 jarige specialisatie kan oplopen tot € 20 000,- exclusief gemiste werktijd. De arbodiensten doen dat echter niet meer. Jonge afgestudeerde artsen kiezen echter niet meer voor de 4 jaar parttime durende specialisatie tot Bedrijfsarts.

Marktontwikkelingen

Het berekende tekort aan bedrijfsartsen valt op dit moment nog niet op doordat de verzuimbegeleiding voor een groot deel is overgenomen door case management bureaus en uitblijvende economische groei. Het is al langer bekend dat verzuim zeer conjunctuur gevoelig is.

.

Mepros Bedrijfsgezondheidsdienst BV - Geregistreerde Bedrijfsartsen en Arbo Professionals
Telefoon: 085 - 877 1320, Telefax: 085 - 877 1357, Email: » info(at)mepros.nl
Adres: Rivium Oostlaan 49, 2909 LL Capelle aan den IJssel
Copyright © Mepros