NOGEPA Vergadering 24 Juni 2010

Gegevens

Datum: 24-06-2010
Bron: Deelname Mepros BGD bedrijfsarts, Pieter Roeloffs
Naam: Persoonlijk verslag Nogepa Vergadering 24-10-2010
Thema: 8e bijeenkomt NOGEPA keuringsartsen
Locatie: Vergadercentrum Hoog Brabant Hoog Catharijne
Relevantie: Offshore Keuringen, gezondheid medewerkers in de Offshore
Toelichting: NOGEPA is de Netherlands Oil and Gas Exploration and Production Association
tags: offshore, keuringen, inspanningstest, NOGEPA

Persoonlijk verslag NOGEPA Vergadering 24-06-2010, door Pieter Roeloffs, Mepros bedrijfsarts

Programma:
12:45-13:00 Ontvangst
13:00-13:30 Welkom, Ontwikkelingen op Health gebied
- De nieuwe offshorekeuringsrichtlijnen 2009
- Audits bij keuringsartsen
- 30th International Joint Meeting, 2010 Schotland
C.P. Tuinman
NOGEPA Medisch Adviseur
13:30-14:10 Incident op de Rough 47/3B C.W. Van Oosterom
Ass. Secretary General NOGEPA
14:10-14:30 Medische Evacuaties Offshore 2009 P. Kooijman
Bedrijfsarts KLM Airport Medical Services
14:30–14:45 Pauze voor koffie/thee
14:45-16:15 Medische Dienstverlening Offshore J.Muermans
Medic/Radio Operator F2 Hanze. Petro Canada Netherlands
16:15-16:45 Richtlijnen voor de Scheepvaart en Offshore
- Nader bekeken: Harmoniseren of Isoleren ?
T.C.P.M.Mutsaerts
Geneeskundig Adviseur Inspectie Scheepvaart, Rotterdam
16:45-17:15 Keuringen en Casussen
- Uitwisseling keuringservaringen, Rondvraag
C.P. Tuinman
NOGEPA Medisch Adviseur
17:15 Afsluiting met een drankje

Aantekeningen over thema's:

De nieuwe Offshore keuringsrichtlijnen


Richtlijn met betrekking tot Obesitas

Overgewicht vormt een groot probleem binnen de offshore branche. In Nederland is er niet erg veel statistisch onderzoek te vinden op het gebied. In Engeland worden alle medische offshorekeuringen geregistreerd in een landelijk dekkend systeem, waarin alle offshorekeuringsartsen participeren.

Uit onderzoek blijkt dat 48% offshorewerkers zwaarder is dan 90 kg.
Omdat Obesitas grote gezondheidsrisico’s met zich mee brengt, worden met ingang van 2010 duidelijke en objectiveerbare richtlijnen voor de keruingsartsen in het leven geroepen. Een Body Mass Index van 40 geldt als absolute contraindicatie voor werkzaamheden in de offshore. Een Body Mass index van 35 tot 40 geldt als relatieve contraindicatie voor het verrichten van werkzaamheden in de offshore. Kandidaten voor de Offshore met een Body Mass Index tussen 35 en 40 worden in principe afgekeurd. Uitzonderingen kunnen worden gemaakt voor medewerkers verder en uitstekende gezondheid hebben en een goede conditietest hebben afgelegd.

Richtlijn met betrekking tot de conditietest

Vorig jaar werd al een de conditietest vereist als onderdeel van de reguliere keuring. Met ingang van dit jaar worden ook duidelijke normen gesteld waaraan de offshore medewerkers moeten kunnen voldoen. Alle medewerkers die in de offshore werken moeten bij de conditietest tenminste een VO2 max van 31 ml/kg/min kunnen behalen. Voor bijzondere functies en emergency respons team gelden hogere normen van 40 ml/kg/min.

Tot 1-01-2012 zullen de keuringsartsen en de cliënt de gelegenheid krijgen om afspraken te maken om een definitieve afkeuring zo veel mogelijk te voorkomen.

Audits bij keuringsartsen

Met ingang van 09 juni 2010 vinden 2 x per jaar op basis van steekproef audits plaats bij NOGEPA geregistreerde keuringsartsen. Hierbij zullen zowel de artsen als de faciliteiten worden beoordeeld. Uiteraard is het doel hiervan om de kwaliteit van de keuringen, de richtlijnen, de faciliteiten en de artsen op een hoog niveau te houden. De eerste audit heeft plaats gevonden op 09 juni 2010.
Mepros Bedrijfsgezondheidsdienst BV - Geregistreerde Bedrijfsartsen en Arbo Professionals
Telefoon: 085 - 877 1320, Telefax: 085 - 877 1357, Email: » info(at)mepros.nl
Adres: Rivium Oostlaan 49, 2909 LL Capelle aan den IJssel
Copyright © Mepros