Zembla: Verzuimpolitie schendt privacy 23 maart 2012

Zembla toont in hun programma 'De Verzuimpolitie' aan dat er een wildgroei is ontstaan aan commerciële verzuimbureaus. Bij deze bureau's hebben de medewerkers vaak geen enkele medische of paramedische achtergrond.  De zieke medewerker gaat ervan uit met vertrouwelijkheid te maken te hebben. Deze veronderstelling gaat echter niet op. De bureaus spelen alle gegevens door aan de werkgever en gaan op de stoel van de dokter zitten als het gaat om hervattingsadviezen.  

Gegevens

Datum: 23-03-2012
Oorspronkelijke Bron:      Uitzending Zemba, NL 2 23-03-2012 om 21:20 uur
 Auteur Pieter Roeloffs, bedrijfsarts en Monica Louwerens, bedrijfsartsassistente
Thema: Schending van de privacy
Locatie: Rotterdam
Relevantie: Verzuimbureau schendt privacy
Toelichting:  uitzending 'De Verzuimpolitie' gemist:
 http://www.uitzendinggemist.nl/zoek/?q=De%20verzuimpolitie

Schending van de privacy

Zembla toont aan dat Verzuimreductie, een van de grootste verzuimbureaus van Nederland dat meer 100 000 werknemers verzorgt, de privacy regels op grote schaal schendt.  Zieke medewerkers worden thuis gebeld door call center medewerkers en worden ongeneerd naar alle mogelijke medische gegevens gevraagd. Deze gegevens worden vervolgens in het verzuimregistratiesysteem gezet, waartoe de werkgever volledige toegang heeft.  Zonder dat deze call-center medewerkers enige medische of paramedische know-how bezitten worden ze onder druk gezet het werk maar weer zo snel mogelijk te hervatten.  Hierbij worden schrijnende voorbeelden genoemd van mensen die net een knie operatie hebben ondergaan en die van hun chirurg absoluut nog niet mogen belasten. De voorzitter van de NVAB Dhr. P. Rodenburg heeft geen goed woord meer over voor deze handelwijze: "Gegevens over operaties, medicatie e.d. behoren door een bedrijfsarts te worden beoordeeld en geregistreerd" deelt hij in het programma mede. Voorzitter van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP)  J. Kohnstamm geeft aan de situatie bij verzuimbedrijven te zullen onderzoeken.

Bedrijfsarts wordt niet tijdig bij verzuim betrokken

De bedrijfsarts wordt vaak niet of erg laat bij de verzuimbegeleiding betrokken. De probleemanalyse wordt in meer dan de helft van de gevallen niet op tijd opgesteld en de artsen worden regelmatig zelf gevraagd om bepaalde teksten te veranderen. De artsen die als externe deskundigen worden ingehuurd delen mede dat de situatie voor hun onwerkbaar is. Dit maakt duidelijk dat het case management schromelijk tekort schiet. De case manager is namelijk verantwoordelijk om alle benodigde acties, zoals een consult bedrijfsarts, op tijd in te zetten.

Wildgroei aan verzuimbureaus

Nederland heeft inmiddels meer dan 500 commerciële "verzuimbureaus" die door de werkgever worden ingehuurd om hun zieke medewerkers te begeleiden. Vaak bieden deze bureau's aan om het case management voor de werkgever uit te voeren. De gecertificeerde arbodienst of geregistreerde bedrijfsarts wordt daarna alleen nog maar indirect ingehuurd bij de verzuimbegeleiding.  

Aanvullende informatie Mepros

Contract arbodienst of bedrijfsarts verplicht

Vaak nemen de case management bureaus in hun contracten op dat zij zullen zorg dragen voor de medische beoordeling door de bedrijfsarts. Werkgevers realiseren zich niet dat zij hiermee niet gedekt zijn voor hun wettelijk verplichtingen. De wet stelt dat zij zelf een contract moeten hebben met een gecertificeerde arbodienst, geregistreerde bedrijfsarts of een van de andere drie kerndisciplines zoals hogere veiligheidskundige; arbeidshygiënist of geregistreerde arbeids- en organisatiedeskundige. In de praktijk kan echter alleen de bedrijfsarts een uitspraak doen over arbeidsongeschiktheid. Als werkgevers dit niet hebben, riskeren zij een sanctie. Ook voor een rechtszaak met die een ex medewerker tegen hun aanspant, staan zij er voor de rechter niet bepaald netjes voor.  

Arbodiensten in zwaar weer

Gedurende de afgelopen 6 jaar zijn de 5 grote landelijke arbodiensten ongeveer een derde van hun omzet kwijt geraakt. Dit heeft tot een aantal veranderingen in de markt geleid. Verzekeraar Achmea heeft besloten hun arbodienst Achmea Vitale te verkopen. ArboUnie heeft massa ontslag aangevraagd voor een groot deel van hun personeelsbestand inclusief bedrijfsartsen. Het omzet verlies gaat voor het grootste deel naar verzuimbureau's. Bedrijfsartsen ontkomen er dus niet aan om met dit soort bureau's samen te werken.

Wat moet er gebeuren?

Dat zaken in Nederland niet goed geregeld zijn, is wel helder. Ons inziens dient de wetgeving te worden aangescherpt. De rol van de case management bureau's is in de huidige wetgeving niet helder. De verzuimbegeleiding dient in handen te komen van geregistreerde bedrijfsartsen. Daarnaast kan de huidige wetgeving in eerste instantie al beter worden nageleefd. 

Mepros Bedrijfsgezondheidsdienst BV - Geregistreerde Bedrijfsartsen en Arbo Professionals
Telefoon: 085 - 877 1320, Telefax: 085 - 877 1357, Email: » info(at)mepros.nl
Adres: Rivium Oostlaan 49, 2909 LL Capelle aan den IJssel
Copyright © Mepros