Snellere diagnoses en snellere behandeling reduceren kosten

Wist u dat bedrijfsartsen bij werkgerelateerde problematiek tegenwoordig rechtstreeks mogen doorverwijzen naar een behandelaar of diagnostisch onderzoek?

Gecoördineerde, rechtstreekse doorverwijzing

Sommige bedrijfsartsen maken nooit gebruik van dit recht, anderen weer wel. Van bedrijfsartsen die dit niet doen, wordt vaak gehoord dat zij de huisarts niet voor de voeten willen lopen. Mepros deelt deze ervaring niet. Wij hebben juist uitstekend contact met de huisartsen en vaak zijn zij juist blij er een partner bij te hebben bij de begeleiding van een zieke. Vanzelfsprekend houden wij ons hierbij aan de KNMG en NVAB afspraken om de huisarts hierover te informeren. Wij proberen dit beleid ook altijd in onderling overleg af te stemmen.

Sneller handelen - onnodig verzuim voorkomen

Helaas ziet Mepros regelmatig dat goed diagnostisch onderzoek en aansluitende behandelingen lang op zich laat wachten. Dit is vaak niet alleen vervelend voor de medewerker, het is bijna altijd vele malen duurder dan het verzuim wat met de klacht gepaard gaat. Vaak zien wij dat een bezuiniging op een eenvoudige röntgen foto gepaard gaat met vele weken verzuim, laat staan de medische missers die hebben geleid tot onherstelbare schade die wij zelf de afgelopen jaren al hebben aangetoond.

Sinds de invoering van ons recht op doorverwijzing bij werkgerelateerde aandoeningen trachten wij zorg te dragen voor kwalitatief hoogwaardige begeleiding en behandeling bij werkgerelateerde ziekteproblematiek zonder langdurig tijdsverlies. Hiervoor maken wij gebruik van de door onze opgebouwde kennis en ervaring op dit gebied.

Wij houden goed bij waar de behandelingen goed en minder goed zijn. Voor sommige aandoeningen kunnen wij doorverwijzen naar externe professionals of instituten die soms niet geheel worden vergoed door de ziektekostenverzekeraars. In ruil voor een aanvullende bijdrage van de werkgever kunnen zij echter wel veel sneller werken.

Mepros Bedrijfsgezondheidsdienst biedt meer dan alleen verzuimbegeleiding.

Mepros Bedrijfsgezondheidsdienst BV - Geregistreerde Bedrijfsartsen en Arbo Professionals
Telefoon: 085 - 877 1320, Telefax: 085 - 877 1357, Email: » info(at)mepros.nl
Adres: Rivium Oostlaan 49, 2909 LL Capelle aan den IJssel
Copyright © Mepros