Arbodienst met efficiënte en effectieve samenwerking

Mepros is een arbodienst met efficiënte en effectieve samenwerking. Goede Arbozorg houdt in dat bedrijfsarts, werkgever en werknemer moeten samenwerken. Bij werkgevers is de verzuimbegeleiding vaak een samenwerking tussen de afdeling personeelszaken en leidinggevenden of case managers. Hiervoor is essentieel dat deze partijen een goede bereikbaarheid hebben en goede communicatiemogelijkheden hebben. De zieke medewerker zit zelf bij het spreekuur van de bedrijfsarts en krijgt de uitslag te horen, de werkgever dient hier echter ook direct van op de hoogte te worden gesteld. Om de verschillende partijen betrokken bij de verzuimbegeleiding zonder tijdsverlies te informeren heeft Mepros een innovatieve oplossing.

Online administratieve verwerking van uitslagen - en inzage met toegangscodes

Om deze communicatielijnen te ondersteunen en kort en efficiënt te laten verlopen beschikken wij over een automatiseringssysteem, waarmee niet alleen de administratieve gegevens zoals de namen, woonplaatsen, telefoonnummers en ziekmelding online kunnen worden verwerkt, ook de uitslagen zijn online zichtbaar voor de werkgever of zelfs leidinggevenden. De werkgever of leidinggevende krijgen persoonsgebonden toegangscodes. Leidinggevenden kunnen wij voorzien van een machtigingsniveau voor hun eigen afdeling en kunnen communicatie met de zieke medewerker, bedrijfsarts of anderen ook online verwerken. Case managers kunnen op hun beurt weer worden voorzien van machtigingen voor de afdelingen waarvoor zij verantwoordelijk zijn.

Privacy gewaarborgd - medische details afgeschermd

Vanzelfsprekend zijn de medische gedeelten afgeschermd. Alleen de medewerkers van Mepros kunnen dit gedeelte inzien of gebruiken. Door geavanceerde techniek is de communicatie optimaal en zijn privacy en veiligheid gewaarborgd.

Online automatisering maakt de samenwerking eenvoudiger, efficiënter en goedkoper

Met name bij een samenwerkingsverband van verschillende partijen aan één verzuimdossier is een online automatiseringssysteem tegenwoordig onmisbaar. Alle betrokken partijen kunnen hun informatie in dit systeem invoeren, informatie delen, de uitslagen van de bedrijfsarts direct inzien en direct reageren.

Hierbij is inzichtelijk wanneer de vervolgafspraak is gepland en belangrijke documenten als probleemanalyse en plan van aanpak staan online. Tevens zijn verplichte data zoals deadline datum probleemanalyse, plan van aanpak, 1e jaars evaluatie en reïntegratieverslag direct inzichtelijk om de planning hierop te kunnen afstemmen. Deze belangrijke formulieren kunnen online worden ingevuld. In een handomdraai kunt u zelf de verzuimstatistieken over de door u gewenste periode of afdelingen uitdraaien. Hiervoor bent u niet afhankelijk van ons.

Alle gewenste management informatie over ziekte kunt u zelf uitdraaien op de door u opgegeven criteria. Bij grotere ondernemingen kunnen koppelingen met het personeelsinformatiesysteem worden aangebracht, zodat deze informatie synchroon verloopt.

Mepros Bedrijfsgezondheidsdienst BV - Geregistreerde Bedrijfsartsen en Arbo Professionals
Telefoon: 085 - 877 1320, Telefax: 085 - 877 1357, Email: » info(at)mepros.nl
Adres: Rivium Oostlaan 49, 2909 LL Capelle aan den IJssel
Copyright © Mepros