PAGO - Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek

Gezondheidsonderzoek voor risico's op de werkplek

Het Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek (PAGO) is gericht op medisch onderzoek naar gezondheidsschade door risico's die medewerkers in hun werk lopen. De werkgever is in principe verplicht zijn medewerkers regelmatig een PAGO aan te bieden. Deelname hieraan voor de medewerkers is uiteraard geheel vrijwillig.

In de regel elke vier jaar

Het PAGO wordt meestal elke vier jaar aan de werknemers aangeboden. Wij kennen ook organisaties die het 1 x per 5 jaar doen uit budgettaire overweging. De medewerkers worden dan in 4 groepen ingedeeld en elk jaar wordt een groep uitgenodigd. In het 5e jaar wordt dan de RI&E uitgevoerd.

Inhoud en werknemer functie

De inhoud van de PAGO is afhankelijk van de uitgevoerde functie en de wensen van de organisatie. Soms wil de organisatie alleen een aantal basis onderzoeken, die op grond van de functie en de RI&E verplicht is. Soms wil de organisatie een keuring aanbieden die veel meer omvat dan alleen de wettelijke verplichtingen.

Als voorbeeld zou een PAGO voor kantoormedewerkers kunnen bestaan uit:

  • een gezondheidsvragenlijst
  • vragenlijst kantoor
  • biometrisch onderzoek (lengte, gewicht)
  • visusbepaling voor de ogen (veraf, dichtbij, beeldschermafstand)

De exacte inhoud van het PAGO zal echter moeten worden beoordeeld aan de hand van de uit te voeren functie en de daaraan inherente risico's. Een goed uitgevoerde RI&E geeft hierover meestal meer uitsluitsel.

De tarieven van onze PAGO’s zijn afhankelijk van de inhoud.

Tarief:

PAGO kantoormedewerkers reeds vanaf € 84,72 op bedrijfslocatie.

Mepros Bedrijfsgezondheidsdienst BV - Geregistreerde Bedrijfsartsen en Arbo Professionals
Telefoon: 085 - 877 1320, Telefax: 085 - 877 1357, Email: » info(at)mepros.nl
Adres: Rivium Oostlaan 49, 2909 LL Capelle aan den IJssel
Copyright © Mepros