PAGO Groepsrapportage

Het uitvoeren van Periodiek ArbeidsGezondheidskundige Onderzoeken (PAGO's) is uitermate zinvol om adviezen te geven aan de individuele medewerkers. Bij het uitvoeren van PAGO's aan grote groepen medewerkers wordt het ook zinvol om adviezen uit te brengen aan de organisatie. De gegevens van alle medewerkers worden dan namelijk geanonimiseerd en statistisch verwerkt zodat een groepsrapportage kan worden opgesteld. Bij deze groepsrapportage kan management informatie worden gegenereerd over de gezondheidssituatie en de werkbeleving van alle medewerkers gezamenlijk. Op deze manier is het mogelijk om de gezondheid van de onderneming in kaart te brengen. Hoeveel procent van de medewerkers heeft rugklachten, psychische klachten of is de afgelopen 5 jaar geopereerd? Hoeveel procent heeft overgewicht? Ook gezondheidsgedrag zoals roken en drinken kan in kaart worden gebracht. De analyse van factoren zoals samenwerking en werkwaardering kunnen worden geanalyseerd en met objectieve gegevens worden weergegeven.

Voor het management van een grotere organisatie is dit middel een uitstekend instrument om de organisatie te analyseren en aan te sturen. Voor de medewerkers biedt de groepsrapportage de mogelijkheid om medezeggenschap te krijgen over arbeidsomstandigheden en werkbeleving.

Uiteindelijk zal de hele organisatie hier beter van worden.

Bij het opstellen van de groepsrapportage zullen nooit individuele gegevens herleidbaar zijn naar medewerkers. De rapportage bevat alleen groepsstatistieken. Daarom is het ook alleen mogelijk een groepsrapportage op te stellen voor groepen groter dan 50 medewerkers. Zo wordt voorkomen dat individuele medewerkers herkenbaar zijn.

De kosten van de groepsrapportage bestaan uit de statische verwerking en de geplande uren voor de bedrijfsarts. De statistische verwerking is mogelijk vanaf € 7,60 per dossier. Een groepsrapportage kan worden opgesteld voor € 2376,- . Grappig dat wij organisatie- en adviesbureaus € 10 000,- tot € 20 000,- in rekening zien brengen voor informatie die niet in de buurt komt van onze groepsrapportages.

Mepros Bedrijfsgezondheidsdienst BV - Geregistreerde Bedrijfsartsen en Arbo Professionals
Telefoon: 085 - 877 1320, Telefax: 085 - 877 1357, Email: » info(at)mepros.nl
Adres: Rivium Oostlaan 49, 2909 LL Capelle aan den IJssel
Copyright © Mepros