GPO Bodemsanering - De Bodemsaneringskeuring

De Bodemsaneringskeuringen worden volgens de publicatie van CROW 132 in 3 oplopende klassen onderverdeeld:

Bodemsaneringskeuring klasse A

Dit betreft alle medewerkers die in mogelijk verontreinigde grond, bodem of water werkzaam zijn en betreft keuringen van 1T t/m 3T.

Bodemsaneringskeuring klasse B

De keuringseisen voor klasse A zijn voor deze keuring uitgebreid met de criteria voor klasse B. Deze medewerkers moeten in staat zijn om buitenlucht afhankelijke adembescherming te dragen. De ademhaling kan zwaarder worden, waardoor medewerkers met COPD of CARA in de problemen kunnen komen. Bij medewerkers met een forse baard kan het masker onvoldoende beschermen omdat de afsluiting niet goed is.

Bodemsaneringskeuring klasse C

De keuringseisen voor klasse A en B zijn voor deze keuring uitgebreid met de criteria voor klasse C. Hierbij moeten de medewerkers in staat zijn om buitenlucht onafhankelijke adembescherming te kunnen dragen. De fysieke conditie moet uitstekend zijn en de medewerkers moeten in staat zijn om te werken onder hitte belasting.

Waarom is de bodemsaneringskeuring noodzakelijk?

Werken in verontreinigde grond kan risico’s met zich mee brengen. Daarom heeft iedere werknemer die werkt in een omgeving met verontreinigde grond recht op een gericht periodiek onderzoek. Naast de rechten van de werknemer spelen echter ook andere redenen voor deze keuring mee. In verband met aansprakelijkheidsvraagstukken en certificeringseisen zal de opdrachtgever of werkgever eisen dat u hiervoor bent gekeurd.

Waarop is de keuring gericht?

Het onderzoek zal gericht zijn op klachten over uw gezondheid in het algemeen en in relatie tot uw arbeidssituatie. In het onderzoek zal aandacht worden besteedt aan uw algemene lichamelijke conditie, huid, longen en klachten die mogelijk verband kunnen houden met bodemsaneringswerkzaamheden. Bij lichamelijk onderzoek wordt gelet op de huid, de longen en klieren die kunnen zijn opgezet. Door middel van bloed- en urine-onderzoek wordt nagegaan of u afwijkingen heeft aan uw lever of nieren of mogelijk ontstekingen heeft. Dat is van het grootste belang om te weten zodat u zonder gevaar voor uw gezondheid dit werk kunt uitvoeren. Als u werkt in overdrukpakken, wordt een inspanningsonderzoek gedaan om na te gaan of uw lichamelijke conditie voldoende is voor dit soort werk.

Wat is de inhoud van de bodemsaneringskeuring?

 • Bespreking van de vragenlijst en gezondheid met de bedrijfsarts
 • Biometrisch onderzoek: meten van lengte, gewicht, hartslag en bloeddruk
 • Ogentest
 • Test voor kleurenblindheid
 • Audiogram
 • Geurtesten
 • Longfunctietest
 • Laboratoriumonderzoek: bloedonderzoek
 • Laboratoriumonderzoek: urine onderzoek (bij ons plassen, niet meenemen)
 • Lichamelijk onderzoek
 • Aanvullend onderzoek voor Bodemsaneringskeuring B:
  • ECG (in rust)
 • Aanvullend onderzoek voor Bodemsaneringskeuring C:
 • Individuele terugkoppeling aan de medewerker
 • Uitslagkaartje mee aan de medewerker
 • Indien van toepassing, aftekenen PSL
 • Uitslagbrief aan werkgever

Hoe lang duurt de keuring?

De bodemsaneringskeuring klasse A duurt ca. 50 minuten.
De bodemsaneringskeuring klasse B duurt ca. 65 minuten.
De bodemsaneringskeuring klasse C duurt ca. 90 minuten.

Wat moet ik meenemen?

 • Uw legitimatie bewijs
 • De ingevulde vragenlijst, Als u deze niet vooraf heeft kunnen verkrijgen, kunt u deze 15 minuten vooraf ter plekke invullen
 • Bij inspanningstest: sportkleding met sportschoenen

Wat is de geldigheid van een bodemsaneringskeuring?

De geldigheid van alle bodemsaneringskeuringen zijn 1 jaar ± 1 maand conform de CROW 400 richtlijnen.

Waar wordt de bodemsaneringskeuring uitgevoerd?

De bodemsaneringskeuringen worden uitgevoerd op onze keuringslocaties bij Rotterdam in Capelle aan den IJssel en binnenkort in Breda.
De keuringen in Breda verlopen op dit moment nog via onze partnerorganisatie.

Wat is het tarief van de bodemsaneringskeuring?

Tarief Bodemsaneringskeuring klasse A € 144,00 (2018)
Tarief Bodemsaneringskeuring klasse B € 176,50 (2018)
Tarief Bodemsaneringskeuring klasse C € 247,50 (2018)

Bovenstaande bedragen zijn exclusief btw. Deze keuringen zijn btw-plichtig.

Verduidelijkingen en verwijzingen

CROW 132: Stichting CROW, Veiligheids- en gezondheidsaspecten bij werken in of met verontreinigde grond.
CROW 400: Stichting CROW, Veiligheids- en gezondheidsaspecten bij werken in of met verontreinigde grond.
COPD: Chronic obstructive pulmonary disease = chronisch obstructieve longziekte.
CARA: Chronische aspecifieke respiratoire aandoening.

Mepros Bedrijfsgezondheidsdienst BV - Geregistreerde Bedrijfsartsen en Arbo Professionals
Telefoon: 085 - 877 1320, Telefax: 085 - 877 1357, Email: » info(at)mepros.nl
Adres: Rivium Oostlaan 49, 2909 LL Capelle aan den IJssel
Copyright © Mepros