Arbodienst voor MKB, Grote Bedrijven, Particulieren

Mepros is een arbodienst die een groot en veelzijdig assortment aan diensten kan leveren. Bent u een groot of klein bedrijf?
Mepros heeft altijd een passende oplossing voor uw bedrijf. - Bent u particulier, die een keuring of iets anders op arbogebied nodig heeft? Ook voor u hebben wij een oplossing.

Administratie

De verplichtingen die voortvloeien uit de huidige arbowetgeving zijn voor veel bedrijven een zware administratieve last.  De Mepros bedrijfsartsen zijn zich zeer goed bewust hiervan en richten hun services naast het kernpunt van de bedrijfsgezondheid op de verlichting van administratieve taken voor het bedrijf. Vooral het MKB heeft hier veel voordeel aan. En voor bedrijven die graag hun eigen gezondheids- en verzuim administratie voeren hebben wij automatiseringsoplossingen die deze administratie verder vereenvoudigen.

Preventie

Preventie is goedkoper dan ziekte en verzuim. Wij bieden een reeks van preventieve maatregelen die ertoe bijdragen de gezondheid en de effectieve productiviteit van uw bedrijf te verhogen, zoals

  • verplichte en niet-verplichte keuringen voor werknemers,
  • risico-inventarisatie en evaluatie,
  • arbozorg op de werkplek en
  • cursussen gericht op de gezondheid van medewerkers in het bedrijf.

Keuringen

Voor bedrijven en particulieren bieden wij gerichte periodieke keuringen voor specifieke beroepen en bedrijfstakken. Voor aangesloten bedrijven bieden wij aanstellingskeuringen. Wij bieden ook keuringen voor particulieren zoals de groot rijbewijskeuring B/C.

Verzuim

Met een goede verzuimbegeleiding zullen zieke werknemers eerder en gemotiveerder weer aan de slag gaan en daarmee bespaart u als werkgever kosten voor het betalen van een vervangende medewerker, van dure re-integratietrajecten of ontslagprocedures en eventuele afkoopsommen of vergoedingen. Wij bieden vier soorten diensten voor verzuimbegeleiding gericht op de verschillende behoefte van bedrijven. Deze zijn het volledige abonnement, het verzuimvolume abonnement, het maatwerk abonnement en maatwerk op bedrijfslocatie. Daarnaast bieden wij een aantal vrijwillige en wettelijk voorgeschreven verzuimbegleidende services, van case management tot huisbezoeken. Zie meer onder onze diensten voor Verzuim.

Voor nadere vragen kunt u natuurlijk altijd telefonisch contact met ons opnemen.

Overzicht van service details:

Mepros Bedrijfsgezondheidsdienst BV - Geregistreerde Bedrijfsartsen en Arbo Professionals
Telefoon: 085 - 877 1320, Telefax: 085 - 877 1357, Email: » info(at)mepros.nl
Adres: Rivium Oostlaan 49, 2909 LL Capelle aan den IJssel
Copyright © Mepros