Taxikeuring

Voor het uitoefenen van het beroep taxichauffeur is een taxipas vereist. Om deze te verkrijgen moet uiteraard een vakbekwaamheidsdiploma worden verkregen, een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en een Geneeskundige Verklaring. De Verklaring omtrent het gedrag kan worden aangevraagd bij de gemeente. Deze heeft een commissie die een antecedenten onderzoek over de afgelopen 5 jaar zal uitvoeren. Als hieruit geen bezwaren blijken, dan zal de Verklaring omtrent het gedrag worden afgegeven.

De Geneeskundige Verklaring moet worden afgegeven op een aangevraagd formulier bij de Inspectiedienst Verkeer en Waterstaat (IVW). Als u dit formulier heeft ontvangen kunt u een medische keuring aanvragen. Dit noemen wij dan de zogeheten Taxikeuring. De bedrijfsarts zal dan beoordelen of u in staat bent om taxi te rijden en mensen te vervoeren. Zo moet u b.v. in staat zijn koffers te dragen en iemand met een rollator te helpen.

Wanneer moet de taxikeuring worden uitgevoerd?

De taxikeuring moet worden uitgevoerd bij het aanvragen van een taxipas en bij het verlengen van een taxipas. Er moet dan een nieuwe medische beoordeling plaats vinden.

Accepteert het IVW ook de CBR keuringspapieren?

Nee, het gaat hier om een andere keuring met andere keuringseisen. Een eigen verklaring voor rijbewijskeuring B, CE of DE en een verklaring van geschiktheid van het CBR worden niet geaccepteerd.

Wat is de inhoud van de taxikeuring?

 • Bespreken vragenlijst en gezondheid met de bedrijfsarts
 • Bespreken rijvaardigheid, ongevallen, fysieke en psychische gezondheidsfactoren
 • Lichamelijke Onderzoek
 • Bloeddrukmeting
 • Ogentest
 • Gehoortest, kort
 • Urine (U krijgt tijdens de keuring van ons een potje. Neemt u geen urine van thuis mee.)

Hoe lang duurt de keuring?

De taxikeuring duurt ca. 30 minuten.

Wat moet ik meenemen?

 • Uw legitimatie: Identiteitsbewijs of Rijbewijs
 • Uw bril of lenzen (inclusief contactlenshouder)
 • Eventuele medicijnen en brieven van de specialist
 • De vragenlijst van het IVW
 • De verklaring van het IVW die moet worden ingevuld

Wat is de geldigheid van een taxikeuring?

De Geneeskundige Verklaring heeft normaliter een geldigheid van 5 jaar. Bij bepaalde ziekten kan het echter voorkomen dat een verklaring voor een kortere periode wordt afgegeven. Het verdient aanbeveling om de taxikeuring aan te vragen ruimschoots voor het verloop van de oude verklaring. Indien de Geneeskundige Verklaring is afgegeven voor een kortere periode dan vijf jaar, kan de Inspectie Verkeer en Waterstaat tussentijds vragen om een nieuwe Geneeskundige Verklaring.

Waar wordt de taxikeuring uitgevoerd?

De taxikeuring wordt op dit moment uitgevoerd op onze keuringslocatie In Capelle aan den IJssel bij Rotterdam.
Voor keuringen in Breda kunt u bij ons zusterbedrijf terecht.

Waar kan ik parkeren?

Parkeren: Het Parkeren op beide locaties is gatis en er zijn voldoende parkeerplaatsen beschikbaar.

Wat is het tarief?

Tarief Taxikeuring € 50,- (2018)

Bij onze vestiging in Capelle aan den IJssel kunt u pinnen. BIj ons zusterbedrijf in Breda dient u contant te betalen.


Voor particulieren is de taxikeuring vrijgesteld van btw.

Mepros Bedrijfsgezondheidsdienst BV - Geregistreerde Bedrijfsartsen en Arbo Professionals
Telefoon: 085 - 877 1320, Telefax: 085 - 877 1357, Email: » info(at)mepros.nl
Adres: Rivium Oostlaan 49, 2909 LL Capelle aan den IJssel
Copyright © Mepros