Maatwerk Verzuimabonnement

Wilt u uw verzuimbegeleiding in eigen regie uitvoeren? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Grote en kleine organisaties die zelf voldoende kennis in huis hebben om de verzuimbegeleiding zo veel mogelijk zelf uit te voeren kunnen bij ons kiezen voor een passende maatwerk verzuimbegeleiding op basis van eigen regie. Met ons moderne verzuim beheer syseem kunt u zelf uw gesprekken met de zieke medewerker documenteren, met onze bedrijfsarts en arbo professionals communiceren en gericht gebruik maken van onze services. Zo kunt u zelf een bijdrage leveren aan een verlaging van het verzuim en een enorme kostenreductie van de verzuimbegeleiding. Wij verzorgen wel de wettelijke taken zoals b.v. de probleemanalyse, het reïntegratieverslag en de vereiste begeleiding. Is er sprake van problematisch verzuim? Dan kunnen wij u daarin optimaal ondersteunen.

Het maatwerk abonnement is uitstekend geschikt voor organisaties vanaf 2 medewerkers die de expertise hebben om zo veel mogelijk van de verzuimbegeleiding zelf uit te voeren.

Het tarief voor een maatwerk abonnement is slechts € 22,00 per medewerker per jaar inclusief gebruik van ons on-line verzuim management systeem.

Voor de deze bijdrage zijn de volgende services inbegrepen:

 • Algemeen overleg over uit te voeren verzuimbegeleiding
 • Algemeen overleg over uit te voeren controles
 • Signalering van uit te voeren reïntegratieactiviteiten
 • Monitorfunctie t.a.v. subsidies en regelgeving
 • Arbohelpdesk en vraagbaakfunctie
 • Gebruik van ons online verzuim beheer systeem voor:
  • meldingen van ziekteverzuimregistratie en –statistieken
  • meldingen UWV
  • signalering en documentatie van case management en
  • bijhouden verzuimevaluaties
  • verzuiminformatie ten behoeve van verzekeraars

Op basis van verrichtingen zijn de volgende services verkrijgbaar:

 • Open spreekuur
 • Verzuim spreekuur
 • Telefonisch consult
 • Controles en spoedcontroles
 • Sociaal Medisch overleg
 • Probleemanalyse en voorstel plan van aanpak
 • Reïntegratieverslag
 • Aanstellings-/Intrede keuringen

Vergelijk het maatwerk abonnement met ander aansluitvormen van verzuimbegeleiding:

Aanvullende Services:

Mepros Bedrijfsgezondheidsdienst BV - Geregistreerde Bedrijfsartsen en Arbo Professionals
Telefoon: 085 - 877 1320, Telefax: 085 - 877 1357, Email: » info(at)mepros.nl
Adres: Rivium Oostlaan 49, 2909 LL Capelle aan den IJssel
Copyright © Mepros