Huisbezoek

Huisbezoek Rapporteur verzuim, Controle
Vaak wil een werkgever dat een huisbezoek wordt afgelegd bij de zieke medewerker. Dat kan zijn bij de eerste, tweede of derde ziektedag of alleen op incidentele basis, bij voorbeeld bij wijze van steekproef. In het verleden waren er genoeg organisaties die dit structureel deden. In verband met de hoge kosten gebeurt dat tegenwoordig steeds minder. Maar als er nooit controle is, dan kan een medewerker zich in principe een griep ziek melden en bij voorbeeld zijn huis gaan schilderen op kosten van de baas. Dat is overigens absoluut fraude. Als dan toch de rapporteur verzuim langs komt, dan gaat die medewerker goed nat en het bewijs kleeft nog letterlijk en figuurlijk aan zijn vingers. Het is dan aan de werkgever om te beslissen hoe er wordt omgegaan met deze frauduleuze ziek melding.
Verzuimcontrole mepros
Ons landelijk dekkend netwerk van rapporteurs kan een aanvraag ingediend voor 10:30 uur dezelfde dag nog uitvoeren. Dit is bij ons een normale controle door de rapporteur verzuim. Een spoedcontrole is een controle die na 10:30 uur, maar nog voor 13:30 uur wordt aangevraagd en dezelfde dag nog wordt uitgevoerd.

Huisbezoek Bedrijfsarts
Natuurlijk voeren ook onze bedrijfsartsen huisbezoek uit, b.v. als de medewerker te ziek is om te komen en het is toch van belang elkaar te zien. Soms gebeurt het dat wij toch al ergens naar toe aan het rijden zijn en het is ook voor de medewerker handiger als wij langs komen. De bedrijfsartsen komen nooit als controle, b.v. om te controleren of iemand wel thuis is of dat iemand niet aan het schilderen is. Dat is namelijk geen taak van de bedrijfsarts. Daar zijn wel andere medewerkers voor. De NVAB (Nederlandse Vereniging van Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde) heeft een protocol opgesteld hierover. Dit protocol houdt in dat wij als bedrijfsartsen niet onaangekondigd op huisbezoek komen, juist om te vermijden dat wij als controleur worden gezien. Dat zou onze vertrouwenspositie als arts kunnen schaden. De bedrijfsartsen van Mepros houden zich aan die richtlijn.

Huisbezoeken zijn alleen toegankelijk voor organisaties met een contract bij ons.

Mepros Bedrijfsgezondheidsdienst BV - Geregistreerde Bedrijfsartsen en Arbo Professionals
Telefoon: 085 - 877 1320, Telefax: 085 - 877 1357, Email: » info(at)mepros.nl
Adres: Rivium Oostlaan 49, 2909 LL Capelle aan den IJssel
Copyright © Mepros