Sanctie bij te late ziek melding

Als werkgever bent u verplicht uw zieke werknemer in de 42e week ziek te melden bij het UWV. De deadline datum hiervoor is uiterlijk de eerste dag nadat uw werknemer 42 weken ziek is geweest.

Wij adviseren werkgevers de ziek melding altijd op tijd bij het UWV binnen te hebben. Daarmee kunt u een sanctie voorkomen. Als u te laat bent met uw ziekmelding, dan kan het UWV u een boete opleggen.

Hoe hoog is dan die boete? De hoogte van de boete is afhankelijk van het aantal dagen dat u in de uiterste ziekmeldingsdatum hebt overschreden. Deze zijn als volgt:

Kalenderdagen te laat: Boetebedragen
1 t/m 6 dagen € 70,-
7 t/m 27 dagen € 230,-
28 of meer dagen € 455,-


Voorts is de boete voor een aanleveren van een onjuiste eerste ziektedag ook € 455,-

Dit laatste kan nog wel eens voorkomen bij een fout van het onjuist samentellen van meerdere ziekteperioden.

Mepros Bedrijfsgezondheidsdienst BV - Geregistreerde Bedrijfsartsen en Arbo Professionals
Telefoon: 085 - 877 1320, Telefax: 085 - 877 1357, Email: » info(at)mepros.nl
Adres: Rivium Oostlaan 49, 2909 LL Capelle aan den IJssel
Copyright © Mepros