Arbo Verplichtingen van de Werkgever

Gaarne zetten wij een aantal elementaire arbo verplichtingen voor de werkgever hier op een rij. Gedurende de afgelopen jaren is de wet regelmatig veranderd en het is soms lastig voor werkgevers om bij te houden wat de laatste stand van zaken is met betrekking tot arbo verplichtingen. Vanzelfsprekend is ons overzicht niet compleet, wij beperkingen ons tot een aantal elementaire zaken. Wij geven ook een overzicht van de laatste stand van zaken met betrekking tot de wetstekst. Het is overigens niet zo eenvoudig om de wet te doorgronden. De wetsartikelen verwijzen weer naar elkaar en zijn verspreid over diverse wetten. Het moet duidelijk zijn dat wij hier slechts de hoofdartikelen kunnen noemen. Wij willen niet de indruk geven dat deze wetsartikelen een volledige weergave van de wet zijn.

Overeenkomst met een geregistreerde bedrijfsarts of een gecertificeerde arbodienst

Een werkgever dient te beschikken over een contract met een geregistreerde bedrijfsarts of gecertificeerde arbodienst voor de verzuimbegeleiding. Dat is iets dat de werkgever moet hebben, ook als er geen zieke medewerkers zijn of komen.

Meer informatie:
» Wetstekst Arbeidsomstandighedenwet met betrekking tot aansluiting bij een arbodienst of geregistreerde bedrijfsarts

Een actuele RI&E (Risico-Inventarisatie en -Evaluatie)

Een werkgever dient te beschikken over een actuele Risico-Inventarisatie en -Evaluatie. Als u een Risico-Inventarisatie heeft en u bent sindsdien verhuisd, dan dient een nieuwe Risico-Inventarisatie te worden opgesteld. De oude is niet actueel meer. Er is niet formeel gespecificeerd hoe oud een Risico-Inventarisatie mag zijn. In het algemeen wordt geadviseerd om na 4 jaar de Risico-Inventarisatie te herzien of te beoordelen op actualiteitswaarde. Een Risico-Inventarisatie is niet compleet zonder Plan van Aanpak. Deze moet dus ook worden gemaakt om aan de voorwaarden te voldoen.

Meer informatie:
» Wetstekst Arbeidsomstandighedenwet met betrekking tot de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

PAGO

De werkgever is verplicht om zijn medewerkers een medische keuring aan te bieden ten aanzien van gezondheidsrisico's van het werk.

Meer informatie:
» Wetstekst van de arbeidsomstandighedenwet met betrekking tot de PAGO's

Mepros Bedrijfsgezondheidsdienst BV - Geregistreerde Bedrijfsartsen en Arbo Professionals
Telefoon: 085 - 877 1320, Telefax: 085 - 877 1357, Email: » info(at)mepros.nl
Adres: Rivium Oostlaan 49, 2909 LL Capelle aan den IJssel
Copyright © Mepros