Verzuim

Werknemers zijn een essentieel onderdeel van elke onderneming. Ziekteverzuim belemmert werkgevers en werknemers. Als gecertificeerde arbodienst is Mepros erop gefocust werknemers zo snel medisch mogelijk te laten herintreden.

Verzuim

Keuringen

Elke functie stelt fysieke en mentale eisen aan werknemers. Het is belangrijk om regelmatig te onderzoeken of deze werknemers in staat zijn de functie op een goede manier uit te voeren. Voor bepaalde beroepen is dit zelfs verplicht.

Keuringen

Preventie

Voorkomen is beter dan genezen. Dit geldt zeker voor ziekteverzuim. Focus op preventie helpt de gezondheid van uw werknemers te verhogen, kan potentiële arbeidsklachten in kaart brengen en op deze manier helpen voorkomen.

Preventie

Gecertificeerde arbodienst

Mepros is een gecertificeerde arbodienst. Onze kerndeskundigen beschikken over geldige registraties als bedrijfsarts, arbeids- en organisatiedeskundige, arbeidshygiënist en veiligheidskundige. Lees meer

Medische Keuringen

Ja, wij voeren inmiddels alle keuringen weer uit. In verband met de recente uitbraak van Covid-19 hebben wij wel een aantal maatregelen genomen. Wilt u een afspraak maken? Lees meer


Services


Verzuim: Login is verplaatst naar rechts onderin op deze pagina

Voor de meeste mensen is werk een belangrijk onderdeel van hun leven. Helaas kan het gebeuren dat iemand tijdelijk niet kan werken, om wat voor reden dan ook. Verzuim kan meerdere oorzaken hebben en vaak spelen zowel medische als psychische factoren een rol. Lees meer

Preventie

Voor bedrijven is het naar de arbeidsmarkt en concurrentie toe een competitief voordeel om veiligheid van personeel te waarborgen. Bij eventuele ongevallen of langdurige ziekte wordt een stevig preventief beleid erg gewaardeerd. Dit geldt zowel voor werknemer, als voor het UWV. Anno 2021 is vitaliteit een zeer belangrijk onderwerp. Bedrijven zien meer en meer in dat het positief benaderen van de gezondheid, door preventief te checken, waarde oplevert. Dit geeft de werknemer een zeker gevoel. Mocht er in de toekomst een werknemer uitvallen met arbeidsgerelateerde klachten, heeft de werkgever een sterke zaak. Lees meer over de bijdrage die preventie kan hebben op het werkvermogen van uw collectieve organisatie. Lees meerActueel


Team


 • Connector.

  Pieter Roeloffs

  Bedrijfsarts

 • Connector.

  Alphons Maas

  Reïntegratiemanager

 • Connector.

  Lisette Willers

  Arboarts

 • Connector.

  Willeke de Pee

  Bedrijfsarts assistente

 • Connector.

  Chantal van Vliet

  Bedrijfsarts assistente


Verzuimsysteem

Log in bij ons verzuimsysteem Verzuimsignaal
Log in bij ons verzuimsysteem Onvia