5 manieren om het verzuim te verlagen
Mepros

5 manieren om het verzuim te verlagen

In de praktijk hebben we gezien dat er 5 verschillende strategieën en best practices zijn die bedrijven succesvol hebben gebruikt om het ziekteverzuim naar beneden te krijgen.

  1. Het belang van een gezonde werkomgeving: Bedrijven die zich richten op het creëren van een gezonde werkomgeving hebben vaak een lager ziekteverzuim. Specifiek is het belangrijk om te zorgen dat er voldoende ventilatie is, dat de werkplekken ergonomisch zijn ingericht, en dat rekening gehouden wordt met de mentale gezondheid van de medewerkers. Vooral het laatste punt is belangrijk. Leidinggevenden die bijtijds mentale problemen constateren bij hun medewerkers, kunnen voorkomen dat dit een probleem wordt op de werkvloer door een open gesprek met de werknemer aan te gaan en hier indien mogelijk rekening mee te houden in de werkomstandigheden;
  2. Bied personeel flexibele werktijden aan: Dit doen steeds meer bedrijven. Voornamelijk bij kantoorwerk is dit bij de meeste bedrijven mogelijk en werkgevers kunnen er verstandig aan doen om dit serieus te overwegen. Het kan helpen om ziekteverzuim te verminderen, omdat werknemers beter in staat zijn om het werk en privéleven te combineren. Dit komt voornamelijk door verminderde reistijden en verhoogde flexibiliteit. Dit moet de duurzame inzetbaarheid en vitaliteit van medewerkers verhogen;
  3. Het stimuleren van gezond gedrag: Bedrijven kunnen het gezonde gedrag van hun medewerkers stimuleren door bijvoorbeeld fruit op de werkvloer aan te bieden, of door te zorgen voor een sport- of fitnessruimte op het bedrijfsterrein. Ook het organiseren van gezamenlijke sportactiviteiten kan bijdragen aan een gezonde werkcultuur;
  4. Het aanbieden van goede arbeidsvoorwaarden: Bedrijven die hun medewerkers goede arbeidsvoorwaarden bieden, hebben over het algemeen minder ziekteverzuim. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aanbieden van een goede zorgverzekering, voldoende vakantiedagen en de mogelijkheid om ouderschapsverlof op te nemen;
  5. Het monitoren van ziekteverzuim: Door het ziekteverzuim goed te monitoren, kunnen bedrijven snel ingrijpen wanneer medewerkers langdurig ziek dreigen te worden. Dit kan bijvoorbeeld door regelmatig contact te houden met zieke medewerkers, door het aanbieden van re-integratietrajecten en door het aanstellen van een casemanager.

Kortom, er zijn verschillende strategieën en best practices die bedrijven kunnen gebruiken om hun ziekteverzuim naar beneden te krijgen. Het implementeren en blijven monitoren hiervan stimuleert een gezonde werkcultuur en zorgt op de middellange termijn daadwerkelijk voor een lager ziekteverzuim.

Meer informatie over hoe wij bedrijven helpen met het verlagen van het ziekteverzuim? Bel ons op 085 877 1320 voor een vrijblijvende kop koffie, of bekijk onze verzuim aanpak. Mepros is een officieel erkende en gecertificeerde arbodienst.

BackButton
Vragen of een afspraak maken

Neem contact op met Mepros

U kunt ons bereiken via telefoon, e-mail of het online contactformulier. Wij zijn op werkdagen van 09:00 tot 12:300 en van 14:15 tot 17:00 uur bereikbaar

085 – 123 345 66info@mepros.nl