Academy

Welkom bij Mepros Academy

Voor welke opleidingen biedt Mepros stageplaatsen?

Mepros Bedrijfsgezondheidsdienst is een gecertificeerde arbodienst en levert een actieve bijdrage bij het bieden van opleidingen, cursussen en stages.

Mepros biedt stageplaatsen aan aan dokters assistenten in opleiding en  neemt deel aan het coassistenten programma van onze Medische Universiteiten.  Onze co-assistenten volgen meestal een coschap bij ons gedurende een periode van 3 weken. Er zijn echter ook mogelijkheden om een langer durend keuze co-schap bij ons te volgen.  In samenwerking met onze collegans zijn er ook mogelijkheden om bij ons te komen werken en opgeleid te worden tot bedrijfsarts.

Welke cursussen kan Mepros bieden?

Mepros beschikt over diverse cursussen voor personeel in ondernemingen. Klik op de tabs om de cursussen in te zien.