Basis Case Management

In deze cursus gaan wij in op de basis beginselen van de wetgeving en de verzuimbegeleiding door de case manager. Aan bod komen de Wet Verbetering Poortwachter, de WIA, IVA, WGA en de documentatie zoals probleemanalyse , plan van aanpak evaluaties plan van aanpak en de procesgang in het eerste en tweede ziektewet jaar. De rol van diverse deskundigen komt aan bod, waaronder de bedrijfsarts, de case manager, de arbeidsdeskundige en de reïntegratiemanager van het spoor 2 bedrijf. Voorts wordt kort ingegaan op het deskundigenoordeel en second opinion.

De workshop duurt 2,5 uur en wordt gegeven door een ervaren trainer, die dagelijks met verzuim te maken heeft.