Verdieping Case Management

Dit is de verdiepingscursus Case Management. Wij gaan ervan uit dat de basiscursus is gevolgd of dat deze kennis aanwezig is. In deze cursus komt het beoordelingskader poortwachter en richtlijnen vanuit het UWV aanbod en komt veel casuïstiek aan bod.
Onderwerpen die daarbij aan bod kunnen komen:

 • Wetgeving – WVP, WIA, IVA, WGA, sociale zekerheid,
 • plan van aanpak, probleemanalyse, eerstejaarsevaluatie, re-integratieverslag
 • Beoordelingskader poortwachter/ richtlijnen vanuit het UWV
 • Rol van deskundigen, bedrijfsarts, casemanager, specialisten, medewerker, leidinggevende, HR, arbeidsdeskundige
 • Casuistiekbespreking van eigen casuïstiek
 • Hoe kun je omgaan met verzuim —> uitgaan van de mogelijkheden, frequent verzuim, langdurig verzuim, passende werkzaamheden, visie op verzuim
  Verzuimbeleid, afspraken, regels etc.
 • Privacyregels en verzuim
 • Deskundigenoordeel, second opinion
 • Verzuimgesprekken voeren
 • Verzuim vanwege psychische problematiek, of rugklachten
 • Preventie van verzuim.

Deze workshop duurt een dagdeel en wordt gegeven door een ervaren trainer, die dagelijks met verzuim te maken heeft.