Één vaccinatie is genoeg na doorgemaakte covid-19

Na doorgemaakte covid-19 is één vaccinatie genoeg  07-06-2021   In het verleden werd ervan uitgegaan aan, dat één vaccinatie genoeg was voor hernieuwde bescherming als de covid-19 infectie in de afgelopen 6 maanden had plaats gevonden. Als de infectie langer geleden had plaats gevonden, werden de normale 2 vaccinaties van Pfizer, Astra Zeneca en Moderna aanbevolen, die normaal ook werden …

Corona update, hoe staan we ervoor?

Auteur: Véronique de By, co-assistent Mepros bedrijfsgezondheidsdienst     Opnieuw gedeeltelijke onderbreking met AstraZeneca Afgelopen maart werd de vaccinatie met AstraZeneca al een week stilgelegd vanwege trombosemeldingen in Denemarken (zie eerder bericht). Op 2 april jl. heeft het ministerie van VWS nogmaals besloten om het vaccineren tot minimaal woensdag 7 april te pauzeren voor mensen onder de zestig jaar. Ondertussen …

Opschorting vaccinatie AstraZeneca

Opschorting AstraZeneca-vaccin in Nederland Auteur: Layla Andour, co-assistent Mepros bedrijfsgezondheidsdienst   Onderbreking vaccinatie in Europese landen Op 14 maart is ook in Nederland besloten om per direct de vaccinaties met het AstraZeneca-vaccin tijdelijk te stoppen. Dit besluit geldt in elk geval tot en met 28 maart. Nederland volgt hierbij de acties van een aantal Europese landen: eerder gingen onder andere …

Vierde coronavaccin goedgekeurd

11-03-2021   EMA keurt vierde coronavaccin goed Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft het coronavaccin van de Leidse farmaceut Janssen goedgekeurd. Van dat vaccin heeft Nederland 11,3 miljoen doses besteld, die dit jaar geleverd moeten worden. In het tweede kwartaal moeten er 3 miljoen naar Nederland komen. Ook de Europese Commissie heeft het vaccin toegelaten, waardoor het officieel op de markt …

Premievoordeel voor kleine werkgevers

Premievoordeel voor kleine werkgevers via verlaging AOF-premie Auteur: Layla Andour, co-assistent Mepros bedrijfsgezondheidsdienst Oorspronkelijke plan In 2019 had minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de eerste instantie het plan om kleine werkgevers tegemoet te komen door een premievermindering in te voeren met een vast bedrag per werkgever. De Belastingdienst vond dit voorstel van de premievermindering echter onuitvoerbaar. In …

Medisch oordeel bedrijfsarts leidend bij RIV-toets

Wetswijziging: Medisch oordeel bedrijfsarts leidend bij RIV-toets Auteur: Els van Hees, co-assistent Mepros bedrijfsgezondheidsdienst Per 1 september 2021 is het medisch oordeel van de bedrijfsarts leidend bij de beoordeling van de re-integratie inspanningen van de werkgever volgens de wet verbetering Poortwachter. Wat is de huidige situatie? Wanneer u een WIA-aanvraag indient bij het UWV, wordt er een medisch oordeel gevormd …

Ziekteverzuim fors gestegen in 2020

Ziekteverzuim afgelopen jaar fors gestegen ten opzichte van voorgaande jaren Auteur: Els van Hees, co-assistent Mepros Bedrijfsgezondheidsdienst Uit de statistieken van het CBS blijkt dat het algehele ziekteverzuim in de eerste drie kwartalen van 2020 is gestegen ten opzichte van het ziekteverzuim in 20191). Het gemiddelde ziekteverzuim in de eerste drie kwartalen van 2020 was zelfs 4,7 procent. Dit houdt …

Aanscherping eisen arbodienstverlening

10-12-2020     Mepros Bedrijfsgezondheidsdienst is een gecertificeerde arbodienst. Het huidige certificaat als gecertificeerde arbodienst is geldig tot 03-03 -2023. Wij worden jaarlijks ge-audit om bij te blijven met de ontwikkeling en aan de voorwaarden voor hercertificering te blijven voldoen. In november 2020 heeft Mepros weer een audit gehad. Deze is bedoeld om onze werkwijze goed aan te laten sluiten bij de …

Wettelijk verplicht basiscontract arbodienst: wat houdt het in?

Iedere werkgever moet een overeenkomst met een arbodienst of zelfstandige bedrijfsarts hebben: het arbocontract. Het is wettelijk verplicht voor werkgevers om een basiscontract met arboprofessionals te hebben. Waarom? Allereerst is het basiscontract wettelijk verplicht en Inspectie handhaaft hier op. Het basiscontract is bedoeld om werknemers te beschermen, werkgevers duidelijk te geven welke preventie & arbozorg zij moeten bieden en om …

Onderzoek: Burnout klachten werknemers blijven stijgen

Het aantal burn-out klachten blijft toenemen, met name bij werknemers met een vaste baan. Dit blijkt uit onderzoek van TNO’s Arbobalans, die wordt gemaakt in samenwerking met het CBS, RIVM en het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. Uit het rapport blijkt dat flexwerkers aanmerkelijk minder burn-outklachten hebben dan werknemers met een vast contract. Dit is opvallend gezien medewerkers in vaste dienst gemiddeld …