Over Mepros

Blogs

Bekijk hieronder het overzicht van alle blogs, opgesteld door een bedrijfsarts of één van onze andere arbo-professionals.

Laatste ontwikkeling en relevant RI&E

Waarschijnlijk was je als ondernemer al bekend met een RI&E, oftewel een risico-inventarisatie & – evaluatie. Wist je ook dat deze nieuwe criteria kent sinds 1 juli 2022 met een overgangsperiode van twee jaar? In dit artikel praten we je hierover bij. Zo blijven jij en jouw RI&E up-to-date, en blijven jouw werknemers gezond en […]

Verder lezen

Introductie Verplichte Vertrouwenspersoon

Elk jaar publiceert het CBS samen met TNO de cijfers die voortkomen uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA). Deze cijfers laten zien dat 1 op de 9 werknemers intimidatie of bedreiging ervaart. Bovendien krijgt maar liefst 5% van werkend Nederland te maken met pesten op de werkvloer. Verder rapporteerde 4 procent slachtoffer te zijn geworden […]

Verder lezen

Ouderenzorg in financiële problemen: oorzaken en gevolgen

In dit artikel werpen we een blik op de financiële uitdagingen waarmee zorginstellingen worden geconfronteerd en hoe bedrijfszorg en verzuimmanagement een cruciale rol kunnen spelen in het aanpakken van deze kwesties. Financiële uitdagingen in de zorgsector Zorginstellingen komen steeds vaker in financiële problemen. Op 5 september 2023 meldde RTL Nieuws dat het aantal verlieslijdende zorginstellingen […]

Verder lezen

Het tekort aan bedrijfsartsen en de strijd om de werkgezondheid

Het toenemende tekort aan bedrijfsartsen dreigt een ernstige crisis te veroorzaken voor werkend Nederland. Met een recordverzuim van 5,6 procent in 2022 en een schadelast van ruim 42 miljard euro voor werkgevers, zijn de gevolgen al pijnlijk zichtbaar. Het gebrek aan professionele begeleiding en preventieve maatregelen op de werkvloer bemoeilijken de situatie nog verder. Helaas […]

Verder lezen

Werkgever aansprakelijk voor schade werknemer door Covid?

Een verpleegkundige die in april 2020 een besmetting met Covid opliep tijdens haar werk, heeft in maart 2021 haar werkgever aansprakelijk gesteld voor de schade. De werkgever wees de aansprakelijkheid af, waarna de verpleegkundige een procedure startte. De vraag die in deze casus centraal staat, is of de werkgever aansprakelijk is voor de schade die […]

Verder lezen

5 manieren om het verzuim te verlagen

In de praktijk hebben we gezien dat er 5 verschillende strategieën en best practices zijn die bedrijven succesvol hebben gebruikt om het ziekteverzuim naar beneden te krijgen. Het belang van een gezonde werkomgeving: Bedrijven die zich richten op het creëren van een gezonde werkomgeving hebben vaak een lager ziekteverzuim. Specifiek is het belangrijk om te […]

Verder lezen

Verplichte medische keuringen voor bodemsanering

Recentelijk komt steeds vaker in het nieuws dat er in de bodemsanering-industrie steeds meer aandacht wordt besteed aan medische keuringen voor werknemers. Door proactief te zijn en gezondheidsrisico’s voor werknemers te verminderen, kunnen bedrijven niet alleen de gezondheid en veiligheid van hun werknemers waarborgen, maar ook hun eigen reputatie en financiële positie beschermen. Bij bodemsaneringsprojecten […]

Verder lezen

Het is officieel: er is een griepepidemie.

Auteur: L. Kerstjens, coassistent Mepros bedrijfsgezondheidsdienst Datum: 22-12-2022 Zo kopten verschillende kranten afgelopen dagen over de snelle ontwikkelingen en in aantal oplopende griepgevallen in Nederland. Volgens het RIVM, onderzoeksinstituut Nivel en het Erasmus MC kunnen we sinds gister (21-12-2022) officieel spreken van een griepepidemie [1,2]. Maar wanneer is er dan sprake van een echte griepepidemie? […]

Verder lezen

UWV keurt 60-plussers voorlopig zonder arts

Op vrijdag 19 augustus 2022 kopt de NOS ‘UWV keurt 60-plussers voorlopig zonder arts’. Het UWV kampt met grote tekorten aan verzekeringsartsen waardoor mensen niet op tijd gekeurd kunnen worden. Door het capaciteitsprobleem zijn de werkachterstanden bij het UWV verder opgelopen. Uit een nieuwsartikel komt naar voren dat 30 procent van alle WIA aanvragen op […]

Verder lezen

Update Ouderschapsverlof

Sinds 2 augustus 2022 kunnen werknemers negen weken betaald ouderschapsverlof opnemen. Maar hoe gaat dat precies in zijn werk. Zo krijg je een goed beeld van wat de voorwaarden zijn, hoe de uitkering wordt berekend en hoe je het kunt aanvragen. Ouderschapsverlof: hoe werkt het in de praktijk? Een werknemer heeft als ouder recht op […]

Verder lezen

Wederom uitstel wetswijziging RIV-toets

Wederom uitstel wetswijziging RIV-toets Auteur: Sanne Dooms, co-assistent Mepros bedrijfsgezondheidsdienst Datum: 06-05-2022 Eerder plaatsten wij een nieuwsbericht over de wetswijziging die per 1 september 2021 in zou gaan. Het betreft het voorstel om het medisch oordeel van de bedrijfsarts leidend te maken bij de RIV-toets. Dit voorstel was al uitgesteld in verband met de kabinetsformatie […]

Verder lezen

Keuringen: Corona update!

Doen wij weer alle keuringen? Ja, wij doen weer alle keuringen Alle keuringen worden weer normaal uitgevoerd. Wij nemen hieronder nog even een paar details hiervan met u door: Algemeen Bent u snotterig, moet u hoesten of heeft u koorts? Kom dan niet naar de keuring, dan mag u kosteloos annuleren en een andere keer […]

Verder lezen

Premievoordeel voor kleine werkgevers (MKB)

Premievoordeel voor MKB via verlaging AOF-premie Auteur: Layla Andour, co-assistent Mepros bedrijfsgezondheidsdienst Oorspronkelijke plan In 2019 had minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de eerste instantie het plan om kleine werkgevers tegemoet te komen door een premievermindering in te voeren met een vast bedrag per werkgever. De Belastingdienst vond dit voorstel van de […]

Verder lezen

Medisch oordeel bedrijfsarts leidend bij RIV-toets

Per 1 september 2021 is het medisch oordeel van de bedrijfsarts leidend bij de beoordeling van de re-integratie inspanningen van de werkgever volgens de wet verbetering Poortwachter. Wat is de huidige situatie? Wanneer u een WIA-aanvraag indient bij het UWV, wordt er een medisch oordeel gevormd door de verzekeringsarts. Dit oordeel is leidend bij de […]

Verder lezen

Ziekteverzuim fors gestegen in 2020

Auteur: Els van Hees, co-assistent Mepros Uit de statistieken van het CBS blijkt dat het algehele ziekteverzuim in de eerste drie kwartalen van 2020 is gestegen ten opzichte van het ziekteverzuim in 20191). Het gemiddelde ziekteverzuim in de eerste drie kwartalen van 2020 was zelfs 4,7 procent. Dit houdt in dat, over alle sectoren, in […]

Verder lezen

Arbowet verplicht een basiscontract arbodienst: hoe kunt u hieraan voldoen?

De Arbowet verplicht werkgevers om een contract te hebben bij een arbodienst voor verzuimbegeleiding (bron: Rijksoverheid). In dit artikel gaat we kort in op waarom dit zo is en waar bedrijven minimaal aan moeten voldoen om een boete te voorkomen. Waarom is een verzuimabonnement verplicht? Zowel werkgevers als werknemers onderschatten het risico op op ziekteverzuim […]

Verder lezen

Onderzoek: Burn-out klachten werknemers blijven stijgen | Verzuim & Vitaliteit

Uit het rapport blijkt dat flexwerkers aanmerkelijk minder burn-out klachten hebben dan werknemers met een vast contract. Dit is opvallend gezien medewerkers in vaste dienst gemiddeld genomen aanzienlijk betere arbeidsomstandigheden ervaren. Vaker een burn-out en toename in psychosociale belasting Uit de Arbobalans 2018 blijkt dat de fysieke belasting en omgevingsbelasting (bv. lawaai, gevaarlijke stoffen) ongeveer […]

Verder lezen

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Er zijn nieuwe Europese privacyregels van kracht in Nederland sinds 25 mei 2018. De AVG heeft de Wet bescherming persoonsgegevens (ofwel: WBP) vervangen en heeft betrekking op werkgevers en werknemers. De AVG De instelling die de controleert op de AVG door betrokken partijen correct wordt nageleefd, is de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien zij kan aantonen dat […]

Verder lezen

Beroepen met hoge kans op gehoorschade

Beroepsziektes zijn in Nederland een groeiend probleem. Gehoorschade staat op de derde plaats van meest voorkomende beroepsziektes. Er zijn ruim een half miljoen werkenden die het risico lopen op deze gehoorschade. Lawaaidoof Zo wordt het genoemd in de arbo wereld. Hierbij zijn de zintuighaartjes in het slakkenhuis van je oor beschadigt. Dit komt door de […]

Verder lezen

Sporten bij stress mogelijk risicovol voor hart 50-plussers

50-plussers kunnen mogelijkerwijs hartproblemen ontwikkelen als zij gaan sporter terwijl zij stress ervaren of overstuur zijn. Dit heeft onderzoek deze maand uitgewezen. De onderzoekers benadrukken echter ook dat beweging bij 50-plussers belangrijk is als preventie tegen ziektes. De Canadese Hamilton-universiteit heeft onderzocht wat de invloed is van sporten op de gezondheid van mensen die van […]

Verder lezen

4 dingen waar je op moet letten bij het kiezen van een keuringsarts!

Medische keuring nodig voor uw beroepsuitoefening? De 4 dingen waar je op moet letten bij het kiezen van een keuringsarts! Werknemers in de sectoren Bouw, Offshore, Logistiek moeten zich periodiek laten keuren. Zo zijn er Asbest-, Bodemsanering-, Offshore en Rijbewijs keuringen. Het is belangrijk een goede organisatie te kiezen voor het uitvoeren van een medische […]

Verder lezen

Voeding zorgt voor steeds grotere problematiek | Verzuim & Vitaliteit

Afgelopen zondag, 24 september 2016, is een rapport omtrent de gewoontes in voeding gespresenteerd aan de Verenigide Naties. Hierin zetten wetenschappers uiteen dat de voeding en eetgewoontes van de bevolking steeds slechter worden. Op wereldwijde schaal komen ruim 2 miljard mensen belangrijke vitaminen en mineralen tekort in hun maaltijden. Er is een noodsignaal afgegeven door […]

Verder lezen

Ontslagrecht

Ontslag van werknemers bij ziekte is niet te adviseren voor bedrijven. Het ontslagrecht is bijna nergens zo solide opgebouwd voor de werknemer als in Nederland. Er wordt weleens gezegd dat er de afgelopen jaren meer versoepeling is opgetreden op het gebied van de mogelijkheden om werknemers met een vast contract te ontslaan, of op een […]

Verder lezen
Vragen of een afspraak maken

Praten met een bedrijfsarts? Neem contact op met Mepros

Wil je weten wat we voor je kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op via de telefoon, mail of het online contactformulier.

085 – 877 13 20info@mepros.nl