Wederom uitstel wetswijziging RIV-toets

Wederom uitstel wetswijziging RIV-toets Auteur: Sanne Dooms, co-assistent Mepros bedrijfsgezondheidsdienst Datum: 06-05-2022 Eerder plaatsten wij een nieuwsbericht over de wetswijziging die per 1 september 2021 in zou gaan. Het betreft het voorstel om het medisch oordeel van de bedrijfsarts leidend te maken bij de RIV-toets. Dit voorstel was al uitgesteld in verband met de kabinetsformatie en en is nu opnieuw …

Één vaccinatie is genoeg na doorgemaakte covid-19

Na doorgemaakte covid-19 is één vaccinatie genoeg  07-06-2021   In het verleden werd ervan uitgegaan aan, dat één vaccinatie genoeg was voor hernieuwde bescherming als de covid-19 infectie in de afgelopen 6 maanden had plaats gevonden. Als de infectie langer geleden had plaats gevonden, werden de normale 2 vaccinaties van Pfizer, Astra Zeneca en Moderna aanbevolen, die normaal ook werden …

Corona update, hoe staan we ervoor?

Auteur: Véronique de By, co-assistent Mepros bedrijfsgezondheidsdienst     Opnieuw gedeeltelijke onderbreking met AstraZeneca Afgelopen maart werd de vaccinatie met AstraZeneca al een week stilgelegd vanwege trombosemeldingen in Denemarken (zie eerder bericht). Op 2 april jl. heeft het ministerie van VWS nogmaals besloten om het vaccineren tot minimaal woensdag 7 april te pauzeren voor mensen onder de zestig jaar. Ondertussen …

Opschorting vaccinatie AstraZeneca

Opschorting AstraZeneca-vaccin in Nederland Auteur: Layla Andour, co-assistent Mepros bedrijfsgezondheidsdienst   Onderbreking vaccinatie in Europese landen Op 14 maart is ook in Nederland besloten om per direct de vaccinaties met het AstraZeneca-vaccin tijdelijk te stoppen. Dit besluit geldt in elk geval tot en met 28 maart. Nederland volgt hierbij de acties van een aantal Europese landen: eerder gingen onder andere …

Vierde coronavaccin goedgekeurd

11-03-2021   EMA keurt vierde coronavaccin goed Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft het coronavaccin van de Leidse farmaceut Janssen goedgekeurd. Van dat vaccin heeft Nederland 11,3 miljoen doses besteld, die dit jaar geleverd moeten worden. In het tweede kwartaal moeten er 3 miljoen naar Nederland komen. Ook de Europese Commissie heeft het vaccin toegelaten, waardoor het officieel op de markt …

Premievoordeel voor kleine werkgevers

Premievoordeel voor kleine werkgevers via verlaging AOF-premie Auteur: Layla Andour, co-assistent Mepros bedrijfsgezondheidsdienst Oorspronkelijke plan In 2019 had minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de eerste instantie het plan om kleine werkgevers tegemoet te komen door een premievermindering in te voeren met een vast bedrag per werkgever. De Belastingdienst vond dit voorstel van de premievermindering echter onuitvoerbaar. In …

Medisch oordeel bedrijfsarts leidend bij RIV-toets

Wetswijziging: Medisch oordeel bedrijfsarts leidend bij RIV-toets Auteur: Els van Hees, co-assistent Mepros bedrijfsgezondheidsdienst Per 1 september 2021 is het medisch oordeel van de bedrijfsarts leidend bij de beoordeling van de re-integratie inspanningen van de werkgever volgens de wet verbetering Poortwachter. Wat is de huidige situatie? Wanneer u een WIA-aanvraag indient bij het UWV, wordt er een medisch oordeel gevormd …

Ziekteverzuim fors gestegen in 2020

Ziekteverzuim afgelopen jaar fors gestegen ten opzichte van voorgaande jaren Auteur: Els van Hees, co-assistent Mepros Bedrijfsgezondheidsdienst Uit de statistieken van het CBS blijkt dat het algehele ziekteverzuim in de eerste drie kwartalen van 2020 is gestegen ten opzichte van het ziekteverzuim in 20191). Het gemiddelde ziekteverzuim in de eerste drie kwartalen van 2020 was zelfs 4,7 procent. Dit houdt …