Geplaatst: 21 februari 2023

Verplichte medische keuringen voor bodemsanering

Recentelijk komt steeds vaker in het nieuws dat er in de bodemsanering-industrie steeds meer aandacht wordt besteed aan medische keuringen voor werknemers. Door proactief te zijn en gezondheidsrisico’s voor werknemers te verminderen, kunnen bedrijven niet alleen de gezondheid en veiligheid van hun werknemers waarborgen, maar ook hun eigen reputatie en financiële positie beschermen.

Bij bodemsaneringsprojecten worden vaak gevaarlijke stoffen gebruikt, zoals verontreinigde grond of water, die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van werknemers. Door middel van medische keuringen kunnen werknemers worden getest op gezondheidsproblemen die kunnen ontstaan door blootstelling aan deze stoffen.

Daarnaast kunnen medische keuringen ook helpen bij het identificeren van eventuele gezondheidsproblemen bij werknemers voordat ze blootgesteld worden aan deze gevaarlijke stoffen. Op die manier kan er tijdig actie worden ondernomen om te voorkomen dat gezondheidsproblemen verergeren. Het is daarom van groot belang dat bedrijven in de bodemsanering-industrie zich bewust zijn van de gezondheidsrisico’s voor werknemers en actief medische keuringen inzetten om deze risico’s te verminderen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het laten uitvoeren van periodieke medische keuringen voor werknemers die regelmatig blootgesteld worden aan gevaarlijke stoffen.

Al met al is het belang van medische keuringen in de bodemsanering-industrie niet te onderschatten.

Wilt u meer informatie over hoe bodemsaneringsmedewerkers het beste beschermd kunnen worden, en wat u nodig heeft om te voldoen aan de wettelijke eisen? Bel of mail ons. Wij zijn altijd beschikbaar binnen 2 weken, dat is onze zorgbelofte.


Geplaatst: 30 augustus 2022

UWV keurt 60-plussers voorlopig zonder arts

Op vrijdag 19 augustus 2022 kopt de NOS ‘UWV keurt 60-plussers voorlopig zonder arts’. Het UWV kampt met grote tekorten aan verzekeringsartsen waardoor mensen niet op tijd gekeurd kunnen worden. Door het capaciteitsprobleem zijn de werkachterstanden bij het UWV verder opgelopen. Uit een nieuwsartikel komt naar voren dat 30 procent van alle WIA aanvragen op tijd wordt behandeld. Na het indienen van een WIA aanvraag duurt het wettelijk gezien 8 weken voordat de eerste beoordeling bekend wordt gemaakt. Echter, duurt het op dit moment gemiddeld 18 weken. Hierdoor zitten mensen lang te wachten in onzekerheid. Wel krijgen de mensen in de wachttijd een inkomen die niet terugbetaald hoeft te worden.

Een groot deel, namelijk 20 tot 25 procent van alle WIA aanvragen komt vanuit de groep 60-plussers. Daarnaast blijkt dat als de 60-plussers na twee jaar verzuim weer zou kunnen werken, zij zelden aan het werk kunnen komen doordat werkgevers daar niet happig op zijn. Mogelijk om die reden wil de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) dat een versimpelde beoordeling bij 60-plussers voor de WIA uitkering invoeren als tijdelijke oplossing tot het eind van 2023. De versimpelde beoordeling wordt dan door een arbeidsdeskundige van het UWV gedaan in plaats van een verzekeringsarts. Deze beoordeling moet echter wel plaatsvinden met instemming van zowel werkgever als werknemer. Indien een van deze liever een medische keuring door een arts wil laten uitvoeren, dan moet dat alsnog gebeuren. In principe is het de bedoeling dat niemand hierdoor benadeeld mag worden.

Eerder dit jaar is het op een kleinschalige proef in Zwolle onder de 60-plussers al een WIA-uitkering toegekend door arbeidsdeskundigen. Alleen gebeurde deze beoordeling toen door de arbeidsdeskundige zonder toestemming van de Raad van Bestuur en het ministerie van SZW. Dit is niet conform de huidige wet- en regelgeving. Ook al weet het UWV in Zwolle dat het wettelijk verplicht was om deze mensen medisch te keuren, dat heeft hun niet weerhouden om de proef uit te voeren. Ze voeren aan dat de medische beoordeling binnen de wettelijke termijn van 8 weken ook niet gehaald wordt.

Normaal gesproken krijgt een zieke werknemer na het indienen van een WIA-aanvraag en bij een voldoende re-integratie inspanning een beoordelingsgesprek met de verzekeringsarts. In dat gesprek zal de verzekeringsarts de klachten uitvragen, kijken wat de beperkingen en mogelijkheden zijn bij de werknemer. Alleen als bij de werknemer mogelijkheden zijn om te werken wordt een vervolggesprek ingepland met de arbeidsdeskundige. Door de verzekeringsarts uit dit proces te halen, wat is gebeurd bij het UWV in Zwolle eerder dit jaar is de voorzitter van De Nederlandse Vereniging van Verzekeringsartsen (NVVG) ontstemd. Hij ziet de dreigende marginalisering van zijn beroepsgroep en ook het verlies van de stem van de medicus.

Bronnen:

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/08/26/dit-najaar-maatregelen-tegen-wachtlijsten-bij-uwv

https://www.trouw.nl/economie/het-uwv-schakelt-geen-arts-meer-in-bij-de-keuring-van-zieke-60-plussers~b68cd44a/

https://www.trouw.nl/economie/nieuwe-commissie-moet-toekomst-wia-onderzoeken~bc14f0eb/

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/uwv-gaat-arbeidsongeschiktheid-60-plussers-voorlopig-zonder-arts-keuren~b9db285b/

https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/nieuwsartikel/artsen-ontheven-van-keuren-van-zieke-60-plussers.htm

https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/de-stem-van-de-verzekeringsarts-raakt-verloren.htm

Auteur: J. Leng, co-assistent Mepros bedrijfsgezondheidsdienst


Geplaatst: 8 november 2021

Keuringen: Corona update!

Doen wij weer alle keuringen?

Ja, wij doen weer alle keuringen
Alle keuringen worden weer normaal uitgevoerd. Wij nemen hieronder nog even een paar details hiervan met u door:

Algemeen

Wachtkamer

Longfunctietest

Asbest keuringen

Het fietsergometrisch onderzoek


Geplaatst: 3 november 2016

Beroepen met hoge kans op gehoorschade

Beroepsziektes zijn in Nederland een groeiend probleem. Gehoorschade staat op de derde plaats van meest voorkomende beroepsziektes. Er zijn ruim een half miljoen werkenden die het risico lopen op deze gehoorschade.

Lawaaidoof

Zo wordt het genoemd in de arbo wereld. Hierbij zijn de zintuighaartjes in het slakkenhuis van je oor beschadigt. Dit komt door de continue blootstelling aan overmatig geluid. Klachten zijn onder meer oorsuizen, fluittonen en zelfs algehele doofheid.

Beroepen met hoge risico’s

Per werkplek verschilt het niveau van geluiden. Er zijn verschillen tussen beroepen en functies. Hout- en metaalbewerkers, bouwvakkers, vrachtwagenchauffeurs, maar ook politieagenten, boeren en zelfs DJ’s lopen verhoogd risico.

De hiervoor genoemde functies hebben verschillende blootstellingen aan geluiden. Ons valt echter op dat bijvoorbeeld DJ’s in veel gevallen relatief betere gehoorbescherming hebben dan bouwvakkers. Dit komt waarschijnlijk doordat DJ’s uren achter elkaar blootgesteld worden aan vergelijkbare tonen. In tegenstelling hiermee zien onze arbo professionals vaak dat bijvoorbeeld hout- en metaalbewerkers en bouwvakkers minder beschermd zijn, waarbij veelgehoorde argumenten zijn dat de werknemers “even snel iets doen, voor 5 minuten”. Het is cruciaal om ook bij deze kleine acties gehoorbescherming te dragen.

Overige risicovolle sectoren

Andere, minder voor de hand liggende sectoren waarin schadelijk geluid voorkomt zijn zwembaden, gymnastiekzalen, recreatiecentra en kinderdagverblijven. In de volgende sectoren loop je het snelst risico:

  • industrie (metaal, maar ook papierindustrie)
  • bouw (steigerbouwers, timmerlieden, stratenmakers)
  • vervoer (truckchauffeur)
  • landbouw (van akkerbouwer tot boomverzorger en hovenier)
  • horeca (barmedewerkers)
  • logistiek (heftruck chauffeurs)

FNV

De FNV heeft een app gemaakt waarmee je zelf kunt checken of geluiden op je werkplek jouw gehoor kunnen beschadigen. Meer informatie kun je krijgen op fnvmenzis.nl/gehoorschadeophetwerk.

Wat kun je zelf doen?

Bij de meeste beroepen zijn medische keuringen verplicht. Hierbij moet de werkgever zorgdragen voor de medische checks van haar werknemers. In deze beroepsgroepen mag officieel niet gewerkt worden zonder keuringsbewijs. Indien er alsnog arbeidsuitval (verzuim) optreedt, bijvoorbeeld door gehoorschade, is de werkgever in de meeste gevallen ‘de sjaak’. Bekijk hier welke beroepsgroepen een verplichte keuring hebben.

Hoort jouw beroep niet tot de sectoren met een verplichte keuring? Dan nog is het heel verstandig om af en toe je gehoor te laten controleren. Hierdoor kun je vaststellen of je al schade hebt, wat je eraan moet doen en hoe je dit aan moet pakken.


Geplaatst: 2 november 2016

Sporten bij stress mogelijk risicovol voor hart 50-plussers

50-plussers kunnen mogelijkerwijs hartproblemen ontwikkelen als zij gaan sporter terwijl zij stress ervaren of overstuur zijn. Dit heeft onderzoek deze maand uitgewezen. De onderzoekers benadrukken echter ook dat beweging bij 50-plussers belangrijk is als preventie tegen ziektes.

De Canadese Hamilton-universiteit heeft onderzocht wat de invloed is van sporten op de gezondheid van mensen die van steek zijn zijn. Hiervoor analyseerden de onderzoekers gegevens van meer dan 12.000 mensen met een gemiddelde leeftijd van 58 jaar, woonachtig in 52 verschillende landen. Iedere respondent had eerder al een hartaanval gehad. Alle deelnemers werd in de periode daarna gevraagd een enquête in te vullen waarin zij onder andere moesten aangeven wat zij deden gedurende het uur voorafgaand aan het krijgen van een hartaanval. Het kwam twee keer zo vaak voor dat respondenten een hartaanval kregen wanneer zij in dat uur boos of overstuur waren vergeleken met respondenten die dat niet waren. Het krijgen van een hartaanval kwam drie keer zo vaak voor wanneer respondenten deze emoties hadden in combinatie met lichamelijke inspanning.

Sporten

Andrew Smyth, onderzoeker, geeft aan dat het niet de intentie is dat men minder gaat sporten, ondanks de resultaten van het onderzoek. “Regelmatig sporten brengt veel gezondheidsvoordelen met zich mee, waaronder het voorkomen van hartziekten. Daar moeten we niet mee stoppen”. “We willen echter wel aanbevelen dat wanneer een persoon boos of overstuur is en wil gaan sporten om stoom af te blazen, hij niet zijn normale sportroutines inwisselt voor extreme lichamelijke inspanning”, aldus Smyth.

De onderzoekers denken dat lichamelijke processen soortgelijke effecten op het lichaam kunnen hebben als emotionele processen. De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het tijdschrift van de American Heart Association.

Keuring

Een medische keuring helpt je om te weten hoe sterk je hart is en of er onderliggende problemen aanwezig zijn. Tijdens onze preventieve keuringen maken we een hartfilmpje (ECG) en voeren we een inspanningsproef uit op een fiets. Hierdoor krijgen we een goed beeld van jouw gezondheid en de hartconditie, waardoor we gericht advies kunnen geven. Dit bieden we individueel aan of in groepsverband voor bedrijven die hun medewerkers preventief willen laten testen. Voor sommige beroepen is dit zelfs verplicht, zoals bij piloten of politieagenten.


Geplaatst: 28 september 2016

4 dingen waar je op moet letten bij het kiezen van een keuringsarts!

Medische keuring nodig voor uw beroepsuitoefening? De 4 dingen waar je op moet letten bij het kiezen van een keuringsarts!

Werknemers in de sectoren Bouw, Offshore, Logistiek moeten zich periodiek laten keuren. Zo zijn er Asbest-, Bodemsanering-, Offshore en Rijbewijs keuringen.

Het is belangrijk een goede organisatie te kiezen voor het uitvoeren van een medische check. Je wilt goedgekeurd worden, zodat je kunt werken. Dat heeft prioriteit. Tegelijkertijd wil je wel dat je pasje ook echt iets waard is. En dat je weet hoe je gezondheid ervoor staat. Iedereen is erbij gebaat dat jij zo lang mogelijk kunt werken, op een gezonde manier.

Het uitvoeren van medische keuringen is een vak apart. Er zijn doktersassistentes nodig met de juiste opleiding, een keuringsarts en niet te vergeten de medische apparatuur.

1. Kies een organisatie met specialistische kennis

Het beoordelen of iemand zijn beroep mag uitoefenen is een expertise. Let bij het uitzoeken van de keuringsorganisatie op in hoeverre er verstand van keuren is. Vaak is dit te zien aan de website, foto’s en het ‘onderbuik-gevoel’.

Medische

2. Aangesloten bij een branchevereniging? Top!

Werknemers die door hun branche worden ‘verplicht’ tot het laten doen van een medische werkkeuring, hebben (bijna) altijd een eigen beroepenvereniging. Deze adviseren niet bij welke keuringsarts je de keuring moet laten uitvoeren. Toch valt het direct op als het bedrijf aangesloten is bij zo’n organisatie. Zo is Mepros aangesloten bij NOGEPA voor de Offshore-keuringen.

3. Vraag na

Niets is zo goed als een ervaringsdeskundige. Je collega’s hebben hun werkkeuring ook al moeten laten doen. Misschien ben jij niet tevreden over je huidige keuringsinstituut, maar wellicht hebben zij een goed advies. Bij alles geldt: je weet pas of iets echt goed is als je het zelf hebt meegemaakt. Toch is het zeker de moeite waard om je collega’s te vragen of het een betrouwbare organisatie is, waar jij je wilt laten keuren.

4. Kies een goede arts

Sommige artsen hebben een Geneeskunde-opleiding gedaan, maar ze hoeven geen beroepsinhoudelijke kennis en/of ervaring te hebben als het gaat om arbeidskeuringen. Wij hebben verhalen gehoord van werknemers die voor hun Groot Rijbewijs keuring naar een arts zijn geweest die ze via Google gevonden hadden. Deze arts heeft niet de juiste medische checks uitgevoerd, maar wel substituten hiervoor. Het pasje wat werd verstrekt bleek later weinig waard. Let dus wel op waar je de werkkeuring laat doen. Vaak verschillen de prijzen niet eens zo veel.