Aanscherping eisen arbodienstverlening

10-12-2020     Mepros Bedrijfsgezondheidsdienst is een gecertificeerde arbodienst. Het huidige certificaat als gecertificeerde arbodienst is geldig tot 03-03 -2023. Wij worden jaarlijks ge-audit om bij te blijven met de ontwikkeling en aan de voorwaarden voor hercertificering te blijven voldoen. In november 2020 heeft Mepros weer een audit gehad. Deze is bedoeld om onze werkwijze goed aan te laten sluiten bij de …

Wettelijk verplicht basiscontract arbodienst: wat houdt het in?

Iedere werkgever moet een overeenkomst met een arbodienst of zelfstandige bedrijfsarts hebben: het arbocontract. Het is wettelijk verplicht voor werkgevers om een basiscontract met arboprofessionals te hebben. Waarom? Allereerst is het basiscontract wettelijk verplicht en Inspectie handhaaft hier op. Het basiscontract is bedoeld om werknemers te beschermen, werkgevers duidelijk te geven welke preventie & arbozorg zij moeten bieden en om …

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De AVG vervang de WBP Er zijn nieuwe Europese privacyregels van kracht in Nederland sinds 25 mei 2018. De AVG heeft de Wet bescherming persoonsgegevens (ofwel: WBP) vervangen en heeft betrekking op werkgevers en werknemers. De instelling die de controleert op de AVG door betrokken partijen correct wordt nageleefd, is de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien zij kan aantonen dat een bedrijf/organisatie …

Ontslagrecht

Ontslag van werknemers bij ziekte is niet te adviseren voor bedrijven. Het ontslagrecht is bijna nergens zo solide opgebouwd voor de werknemer als in Nederland. Er wordt weleens gezegd dat er de afgelopen jaren meer versoepeling is opgetreden op het gebied van de mogelijkheden om werknemers met een vast contract te ontslaan, of op een andere manier te laten afvloeien. …