Maatregelen bestrijding Covid-19 / Coronavirus

Het kan u niet zijn ontgaan, de maatregelen die genomen moeten worden om het Corona virus te bestrijden moeten steeds strenger worden ingezet. Dat heeft ook voor ons implicaties als Bedrijfsgezondheidsdienst. Wij willen u graag per onderwerp hierover inlichten.

Keuringen:
Tot nader order zullen wij geen rijbewijskeuringen voor particulieren of asbestkeuringen meer uitvoeren. Hetzelfde geldt voor PMO of PAGO-keuringen.
Bodemsaneringskeuringen, die vorig jaar bij ons zijn geweest, kunnen een verlenging van 2 maanden aanvragen. Hetzelfde geldt voor persluchtmaskerkeuringen. Medewerkers die vorig jaar of anderszins geen bodemsaneringskeuring hebben gehad, kunnen een noodprocedure aanvragen.

Wij vragen uw medewerkers, die een reeds geplande keuring hebben en klachten hebben van hoesten, slijm of sputum, niezen, koorts of rillingen deze keuring uit te stellen tot hun klachten over zijn. Wij vinden het in deze omstandigheden vanzelfsprekend hiervoor geen No Show in rekening te gaan brengen. De keuringen kunnen dan later gewoon worden ingehaald.

Verzuim:
Alle verzuimgesprekken de komende 3 weken zullen uitsluitend telefonisch worden uitgevoerd. Vooralsnog hebben wij voldoende capaciteit voor onze verzuimklanten voor specifieke vragen over bij voorbeeld medewerkers met bekende ziekten en de risico inschatting hierover.

Fysiek contact:
Wij zullen het fysieke contact de komende 3 weken beperken tot het uiterst noodzakelijke. Vaak kan overleg ook telefonisch plaatsvinden. Bij keuringen is een volledig lichamelijk onderzoek onder de huidige omstandigheden vaak geen passende maatregel. Wij zullen dan ook telkens afwegen om het fysieke contact passend te laten zijn met het na te streven doel en alles mogelijke doen, dit niet van invloed te laten zijn op de keuringsuitslag.

Planning:
Onder de huidige omstandigheden trachten wij onze afspraken op planning na te komen. Ook wij kunnen echter geconfronteerd worden met ziekte of quarantainemaatregelen. Van belang is dat wij beschikken over het (mobiele) telefoonnummer van alle medewerkers, die een afspraak bij ons hebben, zodat wij deze bijtijds kunnen bereiken als er bij ons iets in de planning dient te worden aangepast.