Veelgestelde vragen / FAQ

1. Waarom zouden wij voor Mepros kiezen?

Mepros wordt georganiseerd door specialisten op het gebied van arbo zaken, bedrijfsgezondheidszorg en verzuimbegeleiding. Bij Mepros wordt gewerkt met korte lijnen en rechtstreeks contact met de professionals. De professionals verdiepen zich in uw bedrijf en kennen de bedrijfscultuur al voordat u hen belt. Bij ziekte van een medewerker wordt voldoende aandacht aan het ziekteprobleem geschonken. Bij problematisch verzuim, lange wachtlijsten of slechte behandeling hanteert Mepros een proactieve benadering. Mepros werkt met gediplomeerde medewerkers en geregistreerde bedrijfsartsen.

Door de korte lijnen is de benadering van werkgevers en werknemers veel persoonlijker. Door deze persoonlijke service zijn wij in staat om verzuim terug te dringen en het aantal sancties van het UWV aan de werkgever te verminderen. Bij Mepros houden wij regelmatige evaluaties met de zieke medewerkers en zijn de probleemanalyses en andere wettelijk op te stellen formulieren altijd op tijd ingevuld. Als werkgever wordt u door Mepros op tijd voorzien van alle informatie om adequaat te kunnen handelen.

2. Wij willen graag een maatwerk-aansluiting en zelf zoveel mogelijk doen. Is dat bij Mepros mogelijk?

Ja, dat kan bij Mepros. Mepros is een arbodienst die veel pakketten heeft. Zo kunnen wij bij voorbeeld vanaf 50 medewerkers een maatwerk abonnement leveren. Als u voor ons maatwerk abonnement kiest, dan kunt u zoveel doen als u zelf wilt en kunt. Als werkgever kunt u dan zelf de begeleiding doen en daarmee bespaart u geld. Wij als Mepros houden de minimum-eisen van de arbo-wetgeving aan.

Bovendien, wanneer u gebruik maakt van ons automatiseringssysteem kunnen wij zien wat u doet en kunt u ons gericht aansturen. Om de probleemanalyse bij zes weken op tijd te kunnen maken, adviseren wij de ziekmelding wel uiterlijk op de 25e ziektedag ingevoerd te hebben.

3. Hoe zit het tegenwoordig met de verwijzingsmogelijkheden van bedrijfsartsen?

Geregistreerde bedrijfsartsen hebben tegenwoordig een wettelijk doorverwijzingsrecht. Als NVAB hebben de bedrijfsartsen collectief besloten dit alleen te doen voor werkgerelateerde aandoeningen. Ondanks het feit dat hiervoor een bijzondere procedure moet worden gevolgd, heeft Mepros  hier tot nu toe positieve ervaringen mee. Er is afgesproken dat wij de huisarts hiervan altijd op de hoogte zullen stellen. Het doorverwijzingsrecht geldt niet alleen voor specialisten. Het is ook van toepassing op diagnostisch onderzoek.

4. Mag de bedrijfsarts de risico-inventarisatie opstellen of aftekenen?

Ja, bedrijfsartsen hebben het recht om een risico-inventarisatie op te stellen en af te tekenen. Als de bedrijfsarts het bedrijf, de arbeidsomstandigheden en de risico’s goed kent is dit voor hem in de meeste gevallen geen probleem.