Bodemsaneringskeuring

De Bodemsaneringskeuringen worden volgens de publicatie van CROW 132 in 3 oplopende klassen onderverdeeld. Met de CROW-publicatie 400 zijn de richtlijnen en de klassen omgevormd:

Bodemsaneringskeuring klasse A

Dit betreft alle medewerkers die in mogelijk verontreinigde grond, bodem of water werkzaam zijn vanaf veiligheidsklasse "Rood".

Bodemsaneringskeuring klasse B

De keuringseisen voor klasse A zijn voor deze keuring uitgebreid met de criteria voor klasse B. Deze medewerkers moeten in staat zijn om buitenlucht afhankelijke adembescherming te dragen. De ademhaling kan zwaarder worden, waardoor medewerkers met COPD of CARA in de problemen kunnen komen. Bij medewerkers met een forse baard kan het masker onvoldoende beschermen omdat de afsluiting niet goed is.

Bodemsaneringskeuring klasse C

De keuringseisen voor klasse A en B zijn voor deze keuring uitgebreid met de criteria voor klasse C. Hierbij moeten de medewerkers in staat zijn om buitenlucht onafhankelijke adembescherming te kunnen dragen. De fysieke conditie moet uitstekend zijn en de medewerkers moeten in staat zijn om te werken onder hitte belasting.

Waarom wordt alleen de hoogste categorie afgetekend?

De bodemsaneringskeuringen werken net als een zwemdiploma. Als je C hebt, heb je automatisch ook A en B en als je B hebt, heb je ook A.

Waarom is de bodemsaneringskeuring noodzakelijk?

Werken in verontreinigde grond kan risico’s met zich mee brengen. Daarom heeft iedere werknemer die werkt in een omgeving met verontreinigde grond recht op een gericht periodiek onderzoek. Naast de rechten van de werknemer spelen echter ook andere redenen voor deze keuring mee. In verband met aansprakelijkheidsvraagstukken en certificeringseisen zal de opdrachtgever of werkgever eisen dat de medewerkers beschikken over een geldig medisch geschiktheidsbewijs.

Wat is de geldigheid van een bodemsaneringskeuring?

De geldigheid is vastgelegd in de CROW-publicatie 400. De geldigheid van de bodemsaneringskeuringen zijn 1 jaar +/- 1 maand. Wij mogen niet zomaar een langere geldigheidstermijn afgeven. Dit kan uitsluitend met een solide onderbouwing, bij voorbeeld op grond van een veiligheidskundige analyse.

Waar wordt de bodemsaneringskeuring uitgevoerd?

De bodemsaneringskeuringen worden uitgevoerd op onze keuringslocaties in Rotterdam en Breda.

Wat is het tarief van de bodemsaneringskeuring?

Tarief Bodemsaneringskeuring klasse A € 174,20 (2023)
Tarief Bodemsaneringskeuring klasse B € 212,20 (2023)
Tarief Bodemsaneringskeuring klasse C € 314,20 (2023)
Bovenstaande bedragen zijn exclusief btw. Deze keuringen zijn btw-plichtig. Als er geen betalingsafspraken zijn gemaakt dienen deze tijdens de keuring per pin te worden voldaan.

Wat is de betekenis van de afkortingen?

CROW: Stichting CROW, Veiligheids- en gezondheidsaspecten bij werken in of met verontreinigde grond. De afkorting CROW is oorspronkelijk afkomstig van “Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-Water en Wegenbouw”, tegenwoordig draagt de organisatie de eigennaam zonder afkorting. CROW-publicatie 132: In deze publicatie werden voor het eerst de kassen A, B en C omschreven. Deze publicatie is omgewerkt tot CROW-publicatie 400. CROW-publicatie 400: Deze laatste versie is uitgebracht in december 2017. COPD: Chronic obstructive pulmonary disease = chronisch obstructieve longziekte. CARA: Chronische aspecifieke respiratoire aandoening.