Onze Kraanmachinist keuring

Onze mensen werken op een particulier terrein. Waarom zouden wij onze medewerkers een keuring laten ondergaan?

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor alles wat er op uw terrein gebeurd. Juist als het particulier terrein betreft, ligt de verantwoordelijkheid voor de veiligheid bij de werkgever. Bij een onverhoopt ongeval kan de vraag van een verzekeraar of overheidsinstantie instantie verwacht worden, elke maatregelen de werkgever heeft genomen om ongevallen te voorkomen. Het uitvoeren van een regelmatige medische keuring is een vereiste om de veiligheid van de medewerker zelf en zijn collega’s te borgen.

Bij kraanmachinisten werk moeten collega’s wel op elkaar kunnen vertrouwen. Gelukkig is dat meestal wel het geval. Maar als er nu medisch aandoeningen zijn? Laat u de medewerkers dan zonder nadere maatregelen of medisch advies doorwerken? Weet wel zeker dat ze gezond zijn? Kunnen de collega’s die onderaan bezig zijn met sjorren van een zware last wel erop vertrouwen dat hun noodkreet wordt gehoord als er iets fout gaat? Of gebruikt hij niet medicatie, waarmee hij eigelijk de kraan niet had in gemogen? Dit zijn veiligheidsaspecten voor de medewerker zelf en zijn collega’s om een keuring te laten uitvoeren.

Wat is de geldigheidsduur van de keuring kraanmachinist?

De keuring voor kraanmachinist is in principe twee jaar geldig. Deze termijn is gebaseerd op een advies van diverse overheidsinstanties en adviescommissies vanuit diverse branches, waaronder de bouw. Er is geen wettelijke termijn gesteld. De werkgever kan beslissen hiervan onderbouwd af te wijken.

Waar wordt de keuring uitgevoerd?

De kraanmachinistenkeuring wordt op dit moment uitgevoerd op onze keuringslocaties in Rotterdam en Breda.

Wat is het tarief van de keuring kraanmachinist?

Tarief GPO Kraanmachinistenkeuring€ 184,20 (2023)

Bovenstaande bedragen zijn exclusief btw. Deze keuringen zijn btw-plichtig. Als er geen betalingsafspraken zijn gemaakt dienen deze tijdens de keuring per pin te worden voldaan.

Vragen of een afspraak maken

Altijd binnen een week plek voor een keuring in Rotterdam en Breda

Boek hieronder snel een keuring of bel ons als je meer informatie wil over een groepskeuring of keuring op locatie.

Keuring boeken085 – 123 345 66