Onze Offshore keuring

Verplichte keuring om veilig offshore te werken

De offshore keuring is een medisch onderzoek voor werknemers die in de offshore werkzaam zijn op een platform of booreiland. Tijdens deze keuring testen we of je fit genoeg bent om deze functie veilig uit te voeren. Naast de standaard-keuring biedt Mepros ook offshore keuringen voor bezoekers (lichtere eisen) en medische onderzoeken voor nood-personeel (zwaardere eisen).

Soorten offshore keuringen

Er zijn meerdere soorten offshore keuringen:

Offshorekeuring – Standaard
Offshorekeuring – ERT
Offshorekeuring – Visitor

De inhoud van de offshore keuring

Wat is de inhoud van de Offshore keuring? Met de offshore keuring worden fysieke en mentale gezondheidsrisico’s gesignaleerd. De arts is van de specifieke werkomstandigheden op de hoogte en houdt daar rekening mee bij het uitvoeren van alle offshore keuringen. De offshore keuring bestaat uit een lichamelijk onderzoek en een vragenlijst. Met een fietsproef beoordelen we, volgens NOGEPA-richtlijnen, de conditie. Ook onderzoeken we urine en bloed en worden de ogen, het gehoor en de longfunctie uitgebreid getest.

De offshore keuring duurt in totaal ongeveer 1,5 uur. Het onderzoek bevat:

  • Vragenlijst
  • Conditietest + hartfilmpje / ECG (door middel van een fietsproef)
  • Biometrisch onderzoek: meten van lengte, gewicht, hartslag en bloeddruk
  • Ogentest (controleren van het zich: veraf, dichtbij en het zien van kleuren)
  • Gehoortest
  • Lichamelijk onderzoek
  • Longfunctietest
  • Bloed- en urinetest
  • Op indicatie: bloedonderzoek
  • Persoonlijk advies bij de offshore keuring

Bij de medische keuring vindt een gesprek met de keuringsarts plaats. Er wordt advies gegeven en praktische tips gedeeld, zoals hoe de offshore werknemer de gezondheid kan verbeteren.

Na afloop van de medische keuring worden de resultaten toegelicht in een persoonlijk gesprek. Ook wordt het Personal Safety Log (groene veiligheidsboekje) in het Engels afgetekend. De geldigheid van de offshore keuring is twee jaar.

Kosten

Prijzen offshore keuringen (NOGEPA, ex. btw)
Tarief Offshorekeuring – Visitor/Bezoeker€ 164,20 (2023)
Tarief Offshorekeuring – Standaard€ 184,20 (2023)
Tarief Offshorekeuring – Emergency Response Team (ERT)€ 294,40 (2023)

Vragen of een afspraak maken

Altijd binnen een week plek voor een keuring in Rotterdam en Breda

Boek hieronder snel een keuring of bel ons als je meer informatie wil over een groepskeuring of keuring op locatie.

Keuring boeken085 – 123 345 66