Onze offshore keuring standaard (STD)

Offshore keuring standaard (STD)

De standaard offshore keuring is een keuring voor medewerkers die beroepsmatig werkzaam zijn in de offshore op een Nederlands platform, waarbij er preventief wordt gekeken of iemand medisch geschikt is om zijn functie uit te oefenen. Er zijn ook gespecialiseerde offshore keuringen voor bezoekers (lichtere eisen) en nood personeel (zwaardere eisen).

Booreiland situatie

Het werk op een booreiland is lichamelijk zwaar en medewerkers maken lange dagen. Bovendien zijn zij voor langere tijd van huis en staan zij bloot aan rook, kou en ook hitte. Voorts moet je de fysieke gesteldheid hebben om deel te kunnen nemen aan een Emergency noodevacuatie.

Windmolenpark situatie

Terwijl de booreilanden steeds minder worden, nemen de windmolenparken toe. In de praktijk zien wij dat de NOGEPA keuringen ook steeds meer voor het bezoek aan een windmolenpark gebruikt wordt. Ook voor inspecties aan drijvende platforms wordt deze keuring steeds vaker gebruikt.

De keuring

Met de keuring worden mogelijke gezondheidsrisicofactoren en lichamelijke afwijkingen gesignaleerd. Bovendien mag iemands aanwezigheid op een booreiland ook geen gevaar opleveren voor de gezondheid van de overige medewerkers. De bedrijfsarts is van de specifieke werkomstandigheden op de hoogte en houdt daar rekening mee bij de (offshore) keuring door iedereen behalve de visitors een inspanningstest te laten doen. Mepros heeft n.a.v. de laatste NOGEPA meeting op 22-09-2009 besloten om de inspanningstest op te nemen in het standaard offshore keuringsprotocol. Dit heeft te maken met het feit dat de NOGEPA-richtlijnen een minimum conditie voor medewerkers in de offshore vereisen.

Keuringsinhoud

De offshore keuring bestaat uit een lichamelijk onderzoek en een vragenlijst. De vragenlijst kan het beste worden ingevuld voordat het lichamelijk onderzoek wordt doorgevoerd. Naast het lichamelijk onderzoek worden urine en bloed onderzocht. De ogen, het gehoor en de longfunctie wordt uitgebreid getest. De medewerker krijgt ook informatie en advies over het voorkomen van mogelijke risico’s.

 • Bespreking van de vragenlijst en gezondheid met de bedrijfsarts
 • Biometrisch onderzoek: meten van lengte, gewicht, hartslag en bloeddruk
 • Ogentest, veraf en dichtbij
 • Kleurenblindheidstest
 • Gehoortest
 • Longfunctietest
 • ECG
 • Lichamelijk onderzoek
 • Inspanningstest (Fietsproef)
 • Urine (U krijgt tijdens de keuring van ons een potje. Neemt u geen urine van thuis mee)
 • Individuele terugkoppeling aan de medewerker
 • Op indicatie: bloedonderzoek (meerprijs: vanaf € 25,00)

Hoe lang duurt de offshore keuring STD?

De duur van de offshore keuring is ongeveer 1,5 uur.

Wat moet ik voor de keuring meenemen?

 • Uw legitimatiebewijs
 • De ingevulde vragenlijst. Als u deze niet vooraf heeft kunnen verkrijgen, kunt u deze ter plekke invullen.
 • Uw bril of contactlenzen
 • De medicijnen die u gebruikt. U kunt ook de namen van de medicijnen op een lijst noteren en meenemen.
 • Eventuele medicatie die u gebruikt
 • Sportkleding met sportschoenen
 • Uw Personal Safety Log, ook bekend als het ‘groene veiligheidsboekje’

Hoe vindt het keuringsverslag plaats?

Uw Personal Safety Log wordt direct na afloop van de keuring afgestempeld en geldt als bewijs dat u bent gekeurd.

Wat is de geldigheid van de offshore keuring?

De standaard offshore keuring is 2 jaar geldig voor de landen van het Hardanger Agreement (Groot Brittannië, Nederland, Noorwegen).

Waar wordt de Offshore keuring STD uitgevoerd?

De Offshore keuring STD wordt uitgevoerd op onze keuringslocaties In Rotterdam en Breda.

Wat is het tarief van de offshore keuring STD?

Tarief offshore keuring STD€ 184,20 (2023)

Bovenstaande bedragen zijn exclusief btw. Deze keuringen zijn btw-plichtig.

De bedrijfsarts is centrale aanspreekpartner

De structuur van onze organisatie is derhalve ook aangepast aan deze visie. Binnen onze organisatie staan de bedrijfsartsen centraal. Het zijn ook de belangrijkste adviseurs voor de bij ons aangesloten ondernemingen. Onze bedrijfsartsen zijn gespecialiseerd in adviezen op organisatie niveau en doen niet alleen de spreekuren voor de individuele medewerkers. Onze bedrijfsartsen worden ondersteund door een team. Onze fysiotherapeuten zijn gespecialiseerd in ergonomische aspecten en nemen ook een rol op zich in de begeleiding van zieke medewerkers.

Vragen of een afspraak maken

Neem contact op met Mepros

Wil je weten wat we voor je kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op via de telefoon, mail of het online contactformulier.

085 – 123 345 66info@mepros.nl

Onze Offshore keuring

Keuring verplicht voor medewerkers in de Offshore industrie

De offshore keuring is een medisch onderzoek voor werknemers die in de offshore werkzaam zijn op een platform of booreiland. Tijdens deze keuring testen we of je fit genoeg bent om deze functie veilig uit te voeren. Naast de standaard-keuring biedt Mepros ook offshore keuringen voor bezoekers (lichtere eisen) en medische onderzoeken voor nood-personeel (zwaardere eisen).

Prijzen offshore keuringen (NOGEPA, ex. btw)
Tarief Offshorekeuring – Visitor/Bezoeker€ 164,20 (2023)
Tarief Offshorekeuring – Standaard€ 184,20 (2023)
Tarief Offshorekeuring – Emergency Response Team (ERT)€ 294,40 (2023)

Soorten offshore keuringen

Er zijn meerdere soorten offshore keuringen:

Offshorekeuring – Standaard
Offshorekeuring – ERT
Offshorekeuring – Visitor

Wat is de inhoud van de Offshore keuring?

Met de offshore keuring worden fysieke en mentale gezondheidsrisico’s gesignaleerd. De arts is van de specifieke werkomstandigheden op de hoogte en houdt daar rekening mee bij het uitvoeren van alle offshore keuringen.

De offshore keuring bestaat uit een lichamelijk onderzoek en een vragenlijst. Met een fietsproef beoordelen we, volgens NOGEPA-richtlijnen, de conditie. Ook onderzoeken we urine en bloed en worden de ogen, het gehoor en de longfunctie uitgebreid getest.

De offshore keuring duurt in totaal ongeveer 1,5 uur. Het onderzoek bevat:

 • Vragenlijst
 • Conditietest + hartfilmpje / ECG (door middel van een fietsproef)
 • Biometrisch onderzoek: meten van lengte, gewicht, hartslag en bloeddruk
 • Ogentest (controleren van het zich: veraf, dichtbij en het zien van kleuren)
 • Gehoortest
 • Lichamelijk onderzoek
 • Longfunctietest
 • Bloed- en urinetest
 • Op indicatie: bloedonderzoek

Persoonlijk advies bij de offshore keuring

Bij de medische keuring vindt een gesprek met de keuringsarts plaats. Er wordt advies gegeven en praktische tips gedeeld, zoals hoe de offshore werknemer de gezondheid kan verbeteren.

Na afloop van de medische keuring worden de resultaten toegelicht in een persoonlijk gesprek. Ook wordt het Personal Safety Log (groene veiligheidsboekje) in het Engels afgetekend. De geldigheid van de offshore keuring is twee jaar.

Vragen of een afspraak maken

Altijd binnen een week plek voor een keuring in Rotterdam en Breda

Boek hieronder snel een keuring of bel ons als je meer informatie wil over een groepskeuring of keuring op locatie.

Keuring boeken085 – 123 345 66