Onze Persluchtmasker keuring

Waarop is de geldigheidstermijn van de Persluchtmasker keuring op gebaseerd?

De CROW heeft een rapportage uitgebracht met richtlijnen omtrent werken met buitenlucht onafhankelijke adembescherming. De CROW gaat in principe over werken met verontreinigde grond en de mogelijkheid van daarop uitvloeiende dampen. Toch kan de vergelijking hiervan met diverse (petro-) chemische of andere processen, waaronder de proces industrie worden getrokken. Daarnaast zijn er natuurlijk ook ervarings- en andere normen alsmede adviezen van brancheverenigingen van toepassing.

Uiteindelijk is de werkgever echter verantwoordelijk. Het is dus zonder meer mogelijk dat de werkgever gemotiveerd een andere geldigheidstermijn wenst. Op grond hiervan kunnen afspraken worden gemaakt omtrent de geldigheid.

Hoe lang duurt de keuring?

De persluchtmaskerkeuring duurt ca. 45 minuten.

Wat is het tarief van de Persluchtmasker keuring?

Tarief GPO Persluchtmaskerkeuring – standaard€ 254,20 (2023)

Bovenstaande bedragen zijn exclusief btw. Deze keuringen zijn btw-plichtig. Als er geen betalingsafspraken zijn gemaakt dienen deze tijdens de keuring per pin te worden voldaan.

Vragen of een afspraak maken

Altijd binnen een week plek voor een keuring in Rotterdam en Breda

Boek hieronder snel een keuring of bel ons als je meer informatie wil over een groepskeuring of keuring op locatie.

Keuring boeken085 – 123 345 66