Persluchtmaskerkeuring


Persluchtmasker keuring boeken voor €232,60 »

Waarop is de geldigheidstermijn van de persluchtmaskerkeuring gebaseerd?

De CROW heeft een rapportage uitgebracht met richtlijnen omtrent werken met buitenlucht onafhankelijke adembescherming. De CROW gaat in principe over werken met verontreinigde grond en de mogelijkheid van daarop uitvloeiende dampen. Toch kan de vergelijking hiervan met diverse (petro-) chemische of andere processen, waaronder de proces industrie worden getrokken. Daarnaast zijn er natuurlijk ook ervarings- en andere normen alsmede adviezen van brancheverenigingen van toepassing.

Uiteindelijk is de werkgever echter verantwoordelijk. Het is dus zonder meer mogelijk dat de werkgever gemotiveerd een andere geldigheidstermijn wenst. Op grond hiervan kunnen afspraken worden gemaakt omtrent de geldigheid.

Hoe lang duurt de keuring?

De persluchtmaskerkeuring duurt ca. 45 minuten.

Wat is het tarief van de Persluchtmaskerkeuring?

Tarief GPO Persluchtmaskerkeuring – standaard € 232,60 (2021)

Bovenstaande bedragen zijn exclusief btw. Deze keuringen zijn btw-plichtig. Als er geen betalingsafspraken zijn gemaakt dienen deze tijdens de keuring per pin te worden voldaan.

Meer informatie

Lees ook de werknemers informatie over de persluchtmaskerkeuring