Taxikeuring

Voor het uitoefenen van het beroep taxichauffeur is een taxipas vereist. Om deze te verkrijgen moet uiteraard een vakbekwaamheidsdiploma worden verkregen, een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en een Geneeskundige Verklaring. De Verklaring omtrent het gedrag kan worden aangevraagd bij de gemeente. Deze heeft een commissie die een antecedenten onderzoek over de afgelopen 5 jaar zal uitvoeren. Als hieruit geen bezwaren blijken, dan zal de Verklaring omtrent het gedrag worden afgegeven. De Geneeskundige Verklaring moet worden afgegeven op een aangevraagd formulier bij de Inspectiedienst Verkeer en Waterstaat (IVW). Als u dit formulier heeft ontvangen kunt u een medische keuring aanvragen. Dit noemen wij dan de zogeheten Taxikeuring. De bedrijfsarts zal dan beoordelen of u in staat bent om taxi te rijden en mensen te vervoeren. Zo moet u b.v. in staat zijn koffers te dragen en iemand met een rollator te helpen.

Waar wordt de keuring uitgevoerd?

De taxikeuring wordt op dit moment uitgevoerd op onze keuringslocaties in Rotterdam en  Breda.

Wat is het tarief?


Tarief Taxikeuring € 59,92 (2023)
Bovenstaande bedragen zijn exclusief btw. Deze keuringen zijn btw-plichtig. Als er geen betalingsafspraken zijn gemaakt dienen deze tijdens de keuring per pin te worden voldaan.

Is deze keuring BTW plichtig?

Voor taxichauffeurs, die hun medische keuring nodig hebben voor hun werk is de keuring btw plichtig. Voor de belastingdienst geldt het criterium of een beslissing werkgever aan de keuring is gekoppeld. Als dit wel zo is, dan is de keuring niet vrijgesteld van btw. Het bovengenoemde bedrag is exclusief btw.

Is deze keuring altijd BTW plichtig?

Incidenteel hebben wij te maken met mensen die nog helemaal niet werken als taxichauffeur en zelfs de opleiding hiertoe nog moeten volgen. Voor dat zij de opleiding gaan volgen willen zij eerst weten of zij hiervoor überhaupt wel medisch geschikt zijn. Er is hier geen beslissing werkgever en ook nog geen directe relatie met werk. Dan kun je deze keuring echt als medisch keuring zien zonder beslissing werkgever en is deze vrijgesteld van btw.

Lees ook de informatie voor werknemers bij de taxikeuring.
Voor meer informatie, neem contact op: keuringen@mepros.nl

  • Neem contact op met: keuringen@mepros.nl, voor reserveringen en offertes voor groepskeuringen, eventueel op locatie.

  • Ons medische systeem zal in samenspraak met onze medewerker, een geschikt keuringsmoment kiezen. Hierna zal een mail worden gestuurd ter bevestiging.

  • Het enige wat rest is om goedgekeurd te worden door onze keuringsartsen. Tot snel!


[x_subscribe form=”none”]