Laatste ontwikkeling en relevant RI&E
Mepros

Laatste ontwikkeling en relevant RI&E

Waarschijnlijk was je als ondernemer al bekend met een RI&E, oftewel een risico-inventarisatie & – evaluatie. Wist je ook dat deze nieuwe criteria kent sinds 1 juli 2022 met een overgangsperiode van twee jaar? In dit artikel praten we je hierover bij. Zo blijven jij en jouw RI&E up-to-date, en blijven jouw werknemers gezond en productief!

RI&E in het kort

Sinds 2021 controleert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid steeds vaker op het hebben van een RI&E. Een RI&E dient als bescherming voor je medewerkers en vormt de basis van een arbobeleid. Namelijk, aan de hand van een RI&E worden alle arbeidsrisico’s binnen een bedrijf of organisatie in kaart gebracht. Je kan hierbij denken aan duidelijke gevaren zoals de omgang met gevaarlijke stoffen of het werken met hard geluid of trillingen. Er zijn echter ook indirecte gevaren zoals werkdruk of discriminatie. Deze indirecte gevaren zijn onderdeel van de psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Het in kaart brengen van en het acteren op de PSA is volgens de Arbowet een verplicht onderdeel van je RI&E. Een RI&E kan opgesteld worden door de werkgever zelf, een preventiemedewerker of een kerndeskundige of arbodienst.

Nadat mogelijke risico’s aan het licht zijn gekomen en zijn geëvalueerd, stel je een Plan van Aanpak (PvA) op. In dit plan staat vermeld welke maatregels je instelt om de risico’s te beperken dan wel op te lossen en wie de verantwoordelijkheid hiervoor draagt.

Als je dit alles hebt verricht, kan je dan achteroverleunen? Helaas niet. Het is van belang om je te realiseren dat een RI&E geen statisch document is, maar continue aangepast dienst te worden aan de ontwikkelingen binnen je bedrijf.

Wellicht is het bovenstaande al bekend bij je. Wat is er precies veranderd?

Aanpassingen RI&E sinds 1 juli 2022

In de meeste gevallen ben je verplicht om je RI&E en PvA te laten toetsen door een of meer gecertificeerde kerndeskundige*. Onder de gecertificeerde kerndeskundigen vallen een Bedrijfsarts, een Arbeidshygiënist, een Hoger Veiligheidskundige of Arbeids & Organisatiedeskundige. Zij zijn expert op het gebied van veilig en gezond werken. De Kerndeskundige beoordeelt of je RI&E volledig en betrouwbaar is en schrijft een advies aan de werkgever. Waar vóór 1 juli 2022 de RI&E vaak door één kerndeskundige werd getoetst en werd gecontroleerd of alle elementen aanwezig zijn, worden er nu twee verschillende toetsen onderscheiden die allebei verricht dienen te zijn: (1) de systeemtoets en (2) de scopetoets.

(1) De systeemtoets toetst of alle verplichte onderdelen van een RI&E aanwezig zijn. De inhoud van de RI&E wordt niet beoordeeld en kan daarom door elke gecertificeerde kerndeskundige worden uitgevoerd.

(2) De scopetoets legt meer nadruk op de kwaliteit van de RI&E. Hierbij duidt de scope het afgebakende gebied van de RI&E aan. Het bepaalt welke aspecten van je organisatie worden meegenomen bij het identificeren en beoordelen van risico’s. Toets-vragen zouden kunnen zijn: Zijn de risicofactoren afdoende benoemd? Zijn de risicofactoren met de juiste methoden in kaart gebracht? Zijn de beheersmaatregelen voldoende en waarom? Dit zijn vragen die binnen de vakkennis van een bepaalde kerndeskundige vallen.

Daarom kan het zich voordoen dat je twee of meer kerndeskundigen moet in schakelen, omdat de scope of het risicogebied breder is dan de scope van één kerndeskundige.

Deze manier van toetsen vraagt ook om een aangepast certificatieschema voor de kerndeskundigen, met uitzondering van de BIG-geregistreerde bedrijfsarts. De kerndeskundigen moeten kunnen aantonen dat zij, volgens het certificatieschema, actief zijn in het toetsen van en adviseren over de RI&E. Dit is vastgelegd in artikel 2.1 van de Arbeidsomstandighedenregeling. Deze toetsingsaanpassing heeft als onder andere als doel om te voorkomen dat een kerndeskundige een RI&E toetsing uitvoert over een onderwerp, waarbij hij of zij niet over de juiste kennis beschikt. De nadruk komt meer te liggen op het advies over eventuele verbetermaatregelen.

Tot slot

Helaas komt er meer werk bij kijken. Het werk loont zich echter wel, want uit onderzoek blijkt dat werkgevers die actief met deze documenten werken de risico’s in hun bedrijf beter beheersen. Dit zorgt op zijn beurt voor minder uitval, minder ongevallen en lagere kosten. Besteed daarom tijd en aandacht aan je RI&E en PvA!

Mepros kan de RI&E uitvoeren

Als gecertificeerde arbodienst heeft Mepros veel ervaring bij het uitvoeren van de RI&E. Neem contact op om een vrijblijvende offerte te krijgen, of gewoon even te sparren over de mogelijkheden. Klik hier voor meer info over onze RI&E dienstverlening.

Artikel geschreven door: Emma van den Berg, coassistente bij Mepros. Gepubliceerd op 13 november 2023.

Noot:

* Wanneer is de toetsing niet verplicht:

  • Een bedrijf met 25 of minder medewerkers dat gebruik maakt van een erkende branche-RI&E;
  • Een vrijwilligersorganisatie waarin uitsluitend vrijwilliger werken;
  • Een organisatie met betaald personeel voor in totaal ten hoogste 40 uur per week.
BackButton
Vragen of een afspraak maken

Neem contact op met Mepros

U kunt ons bereiken via telefoon, e-mail of het online contactformulier. Wij zijn op werkdagen van 09:00 tot 12:300 en van 14:15 tot 17:00 uur bereikbaar

085 – 123 345 66info@mepros.nl