Aanscherping eisen arbodienstverlening

10-12-2020    

Mepros Bedrijfsgezondheidsdienst is een gecertificeerde arbodienst. Het huidige certificaat als gecertificeerde arbodienst is geldig tot 03-03 -2023.
Wij worden jaarlijks ge-audit om bij te blijven met de ontwikkeling en aan de voorwaarden voor hercertificering te blijven voldoen. In november 2020 heeft Mepros weer een audit gehad. Deze is bedoeld om onze werkwijze goed aan te laten sluiten bij de laatste richtlijnen. Wij zijn deze audit goed doorgekomen, dienen echter een aantal maatregelen door te voeren om bij te blijven met de nieuwste eisen.  Dat zijn eisen waar iedereen zich voortaan aan dient te houden. Dat geldt voor alle gecertificeerde arbodiensten en geregistreerde bedrijfsartsen. Van belang hierbij zijn de volgende aanscherpingen:

1, Datum Ziekmelding
Voorheen hadden wij met onze klanten afgesproken dat deze uiterlijk op de 22e ziektedag een ziekmelding diende in te voeren. Dit beleid is door de ons certificerende instantie DNV niet goed gekeurd. Door een richtlijnwijziging moet dit nu eerder plaats vinden. Voortaan dient een ziekmelding uiterlijk op de 8e ziektedag bij ons te worden gemeld.

2, RI&E en Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek
Een andere wijziging betreft de risico inventarisatie en evaluatie alsmede het arbeidskundig onderzoek. Eerder kon geconcludeerd worden dat u vrij bent om verzuimbegeleiding en de bovenstaande services in te kopen waar u zelf wilt. Ook dat is door de ons certificerende instantie niet goed gekeurd. Door recente wetswijzigingen en rechtspraak bent u voortaan verplicht om de 5 services die door de arbowet als kerntaken zijn aangewezen bij dezelfde arbodienst in te kopen. De vijf kerntaken zijn: verzuimbegeleiding, aanstellingskeuringen, risico -inventarisatie en evaluatie, arbeidsgezondheidskundig spreekuur en arbeidsgezondheidskundig onderzoek.

 

 

Geef een antwoord