Ouderenzorg in financiële problemen: oorzaken en gevolgen
Mepros

Ouderenzorg in financiële problemen: oorzaken en gevolgen

In dit artikel werpen we een blik op de financiële uitdagingen waarmee zorginstellingen worden geconfronteerd en hoe bedrijfszorg en verzuimmanagement een cruciale rol kunnen spelen in het aanpakken van deze kwesties.

Financiële uitdagingen in de zorgsector

Zorginstellingen komen steeds vaker in financiële problemen. Op 5 september 2023 meldde RTL Nieuws dat het aantal verlieslijdende zorginstellingen is verdubbeld. Reden hiervoor is de sterke toename van de kosten. Denk hierbij aan hogere energiekosten, stijgende huurprijzen en duurder zorgmateriaal. Een andere grote kostenpost is het personeel. In de nieuwe CAO is een loonstijging van +10% onderhandeld.

Hoger Verzuim in de Zorgsector

Bovendien is er een zorgwekkende trend van hoger verzuim in de zorgsector. Voorheen streefden de meeste zorginstellingen naar een verzuimpercentage van 4%, maar vorig jaar is dit percentage gestegen naar bijna 8%. Er zijn zelfs instellingen voor ouderenzorg waarbij het verzuim op 12% ligt. Deze stijging heeft aanzienlijke financiële en maatschappelijke gevolgen. Deze gevolgen zijn bij merkbaar in de spreekkamer, aldus bedrijfsarts Roeloffs van Mepros. Het aantal mensen dat niet meer in staat om zorgtaken voor een partner of ouder naast hun werk uit te voeren neemt toe.

Meer aandacht voor preventief beleid om verzuim naar beneden te krijgen

Er is geen ‘quick fix’ om het verzuim in de zorg te laten dalen. Het belangrijkste is dat er wordt nagedacht over een goed verzuim preventiebeleid. Dat wil zeggen: niet alleen focussen op verzuim, maar ook preventie van verzuim. Een goede arbodienst of bedrijfsarts kan hierin meedenken. Een voorbeeld is om een plan op te stellen om energiebronnen te versterken en stressoren te reduceren binnen de organisatie, zoals de implementatie van een systeem van resultaatgericht werken waarbij afspraken over de output worden gemaakt. Hierdoor kunnen medewerkers meer duiding krijgen in wat van hen verwacht wordt ten tijden van verhoogde werkdruk.

Cruciaal is dat een vicieuze cirkel voorkomen wordt, waarbij organisaties vicieuze cirkel belanden waarbij een hoger verzuim leidt tot meer werkdruk bij de resterende werknemers, die vervolgens meer stress ervaren en vaker uitvallen.

Referenties

  1. https://go.bdo.nl/-lp-benchmark-ouderenzorg-23-ps-dzb-bmo-zrg.html
  2. https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/sectornieuws/zorg-welzijn/2023/06/toch-flinke-salarisstijging-voor-personeel-verplee
  3. https://nos.nl/artikel/2489273-zorginstellingen-in-zwaar-weer-bijna-een-derde-sloot-2022-af-met-verlies
  4. https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/84047NED
  5. https://www.vtv2018.nl/zorguitgaven#:~:text=Van%20alle%20zorgsectoren%20stijgen%20in,3%2C8%20procent%20per%20jaar.
  6. https://www.actiz.nl/de-aangekondigde-besparingen-op-het-budget-voor-de-langdurige-zorg-zijn-onverantwoord
  7. https://www.zn.nl/app/uploads/2023/07/Q1-2023-Rapport-Wachtlijsten-Verpleeghuiszorg.pdf
  8. https://www.rivm.nl/infographic-impact-van-vergrijzing
BackButton
Vragen of een afspraak maken

Neem contact op met Mepros

U kunt ons bereiken via telefoon, e-mail of het online contactformulier. Wij zijn op werkdagen van 09:00 tot 12:300 en van 14:15 tot 17:00 uur bereikbaar

085 – 123 345 66info@mepros.nl