Locaties

Onze locaties

Wij zijn die specialistische arbodienst met persoonlijke aandacht. Met 8 spreekuurlocaties en hoofdvestigingen in Rotterdam en Breda. Als arbodienst kijken wij verder, stellen wij de moeilijke vragen en maken wij problemen helder inzichtelijk. Vervolgens hebben wij alle benodigde expertises benoemd in de Wet Verbetering Poortwachter in huis om uw vertrouwde partner te zijn, in verzuim en keuringen. Benieuwd naar onze verzuim aanpak?

Arbodienst met expertise en ervaring

Het uitvallen van een werknemer is in de meeste gevallen vervelend voor alle betrokkenen. Normaliter zijn werkgever en werknemer samen in staat om de tafel te gaan zitten en afspraken te maken. Thema's als verzuim en re-integratie is vooral belangrijk bij de moeizame verzuimgevallen. Hierbij is sprake van complexere sitauties, waarin de werkgever rekening moet gaan houden met de wetgeving en de regels vanuit het UWV. Voorbeelden van zulke situaties zijn:

  • frequent verzuim van dezelfde werknemer;
  • ernstige medische beperkingen;
  • moeilijke omstandigheden (thuissituatie, persoonlijk verleden, arbeidsconflict)

Wat moet een werkgever doen? In eerste instantie moet de werkgever zorgen voor gedegen verzuimbegeleiding. Het gevoel van slechte begeleiding is een zeer ernstige zaak, en op een inadequate aanpak stelt het UWV forse sancties. Hierin is een partner nodig die de bedrijfsartsen en juridische kennis in huis heeft.

Preventie: effectiever wordt het niet

U ziet het spreekwoord al aankomen, of niet? "Voorkomen is beter dan genezen". Een van de oudste Nederlandse spreekwoorden, maar nog steeds even waar als altijd. Zorgen voor een goede arbeidsstructuur, goede werkomstandigheden en een fijn teamgevoel zijn allemaal factoren die bijdragen aan duurzaam laag verzuim. Daarbij komt dat werknemers zich gewaardeerd voelen. Mochten er problemen komen in het kader van langdurig verzuim, zijn deze werknemers eerder geneigd effectief mee te denken, waardoor het proces constructief en efficiënt kan verlopen.

Het voorkomen van verzuim (preventie) betekent in onze ogen werken aan het verstevigen van werkvermogen. Hierbij horen de Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI &E), maar ook de PAGO en de PMO. Benieuwd naar onze preventieve services?

Nieuwsgierig?

Neem contact op en we komen graag kennismaken!

Op indicatie en verzoek kunnen wij voor groepskeuringen en verzuim op de volgende locaties komen: Medische keuringen worden in Rotterdam en Breda uitgevoerd. Als u het vooraf laat weten kunnen we ook (groeps-)keuringen regelen op één van de bovenstaande locaties.