Rijbewijskeuring

  Vanaf het zeventigste levensjaar vindt bij iedere vernieuwing van het rijbewijs een medische keuring plaats. Deze medische keuring is bedoeld om ook ouderen veilig en verantwoord aan het verkeer deel te laten nemen. Er zijn verschillende instanties bij betrokken: de gemeente, het CBR en ook bedrijfsartsen. De periodieke medische keuring van het rijbewijs is ingevoerd met het oogpunt om de verkeersveiligheid te verhogen. Bij deze keuring draagt de keurend bedrijfsarts alleen de nodige medische informatie aan. De bedrijfsarts neemt zelf geen beslissing omtrent de keuring. De beslissing van het rijbewijs wordt genomen door het CBR.

Wanneer moet een rijbewijskeuring worden uitgevoerd?

Een rijbewijskeuring is noodzakelijk
 • Vanaf uw 70e levensjaar bij iedere vernieuwing
 • Als om medische of andere redenen een rijbewijs is verstrekt met een beperkte geldigheidsduur
 • Als het CBR deze op medische gronden verplicht stelt

Wat is de inhoud van de rijbewijskeuring?

De inhoud van de rijbewijskeuring is:
 • Bespreken vragenlijst en gezondheid met de bedrijfsarts
 • Bespreken rijvaardigheid, ongevallen, fysieke en psychische gezondheidsfactoren
 • Lichamelijke Onderzoek
 • Bloeddrukmeting
 • Ogentest
 • Gehoortest, kort
 • Urine (U krijgt tijdens de keuring van ons een potje. Neemt u geen urine van thuis mee.)

Hoe lang duurt de rijbewijskeuring?

De rijbewijskeuring duurt normaliter ca. 30 minuten. Bij eerdere afkeuring of het voorkomen van een of meerdere medische problemen kan een keuring langer duren. Wij verzoeken u om dit bij het maken van de afspraak aan te geven zodat wij iets meer tijd kunnen reserveren.

Kan ik de aftekende papieren naderhand meteen meekrijgen?

Na de keuring wordt de Eigen Verklaring en het keuringsraport door ons naar het CBR verstuurd. Uit oogpunt van fraudepreventie is het niet de bedoeling dat u de papieren na ondertekening weer terug krijgt. Wij kunnen u desgewenst wel voorzien van een kopie.

Wat moet ik meenemen?

 • Uw legitimatie: Bij voorkeur uw rijbewijs, anders uw paspoort of identiteitskaart
 • Uw bril of lenzen (inclusief contactlenshouder)
 • Eventuele medicijnen en brieven van de specialist
 • De Eigen Verklaring van het CBR met medische verklaring en retourenvelop. Deze kunt u kopen bij de gemeente of het CBR.
 • Gepast geld (helaas kunt u bij ons niet pinnen)

Wat is de geldigheid van een rijbewijskeuring?

De geldigheid van de keuring wordt bepaald door uw gemeente aan de hand van een advies van het CBR. Als u gekeurd wordt tussen uw 60e en 65e jaar, is de maximale geldigheid thans meestal 10 jaar. Als u tijdens de keuring ouder bent dan 70 jaar, dan geeft het CBR een rijbewijs af dat maximaal 5 jaar geldig is. Bij medische oorzaken, hangt de geldigheid af van het ziektebeeld. In bijzondere situatie kan de duur van het rijbewijs ook afhankelijk zijn van het oordeel van het CBR.

Waar wordt de rijbewijskeuring uitgevoerd?

De rijbewijskeuring wordt uitgevoerd op onze keuringslocatie in Rotterdam.

Wat is het tarief van de rijbewijskeuring?


Tarief Rijbewijskeuring € 60,- (2016)
Tarief Eigen Verklaring € 60,- (2016)
Voor particulieren is de rijbewijskeuring vrijgesteld van btw.
Voor meer informatie, neem contact op: keuringen@mepros.nl

 • 1. Mailtje

  Neem contact op met: keuringen@mepros.nl, voor reserveringen en offertes voor groepskeuringen, eventueel op locatie.

 • 2. Afspraak

  Ons medische systeem zal in samenspraak met onze medewerker, een geschikt keuringsmoment kiezen. Hierna zal een mail worden gestuurd ter bevestiging.

 • 3. Goedkeuring

  Het enige wat rest is om goedgekeurd te worden door onze keuringsartsen. Tot snel!


[x_subscribe form=”none”]