Onze visie

Het belang van focus op vitaliteit voor een gezonde organisatie

“Voorkomen is beter dan genezen”. Dat geldt zeker ook voor ziekteverzuim: de kosten van verzuim zijn namelijk enorm hoog, vooral in Nederland. Door werknemers preventief te laten keuren kunnen werkgevers veel latere arbeids- en sanctiekosten besparen. Om preventie te voorkomen biedt Mepros specifieke medische keuringen van werknemers die individueel worden uitgevoerd, maar ook organisatie-brede adviezen.

Medische keuringen gericht op verzuim preventie en verhoging van de vitaliteit

Het PAGO is een onderzoek gericht op gezondheidsrisico’s van het werk. Dit soort onderzoek kan ook worden verricht op locatie van uw bedrijf. Voor analyse en advies omtrent de gezondheid en het gezondheidsgedrag van grotere groepen werknemers in een bedrijf, voeren wij regelmatig PAGO groepsrapportages door.

Het PMO is een preventief medisch onderzoek naar de algemene gezondheidstoestand. Bij het PMO wordt naast de arbeid gebonden risico’s van het werk, die onder het PAGO vallen, ook naar de algemene toestand van de gezondheid gekeken. Voor verzuimpreventie is dit handig, want ook de niet-werk gerelateerde gezondheidstoestand van de werknemer heeft invloed op het verzuim.

Het GPO is een onderzoek gericht op een bepaald functie aspect, zoals bij werkzaamheden voor de bodemsanering of asbest. Een overzicht van de door ons uitgevoerde soorten van Gericht Periodiek Onderzoek treft u aan bij bij onze GPO keuringen. We zien dat deze steeds vaker gebruikt worden als onderdeel van een vitaliteit traject om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te verhogen, en met succes!

Organisatie adviezen gericht op preventie van ziekteverzuim

Ook biedt Mepros diverse adviezen waarbij de organisatie wordt geholpen om de risico’s op ziekteverzuim te verlagen.

Allereerst de RI&E is een risico-inventarisatie en -evaluatie en heeft als doel om de risico’s voor de werknemers in kaart te brengen (zie artikel 5 van de Arbowet).

Daarnaast biedt Mepros ook werkplek advies aan. Goede en productieve organisatie en inrichting van de werkplek kan worden ondersteund door werkplek gerichte arbozorg. Zowel organisatorische en logistieke maatregelen, als ergonomische hulpmiddelen en werkplek inrichting kunnen ertoe bijdragen dat uw werknemers niet te lang in eenzelfde gespannen houding werken.

Vragen of een afspraak maken

Neem contact op met Mepros

Wil je weten wat we voor je kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op via de telefoon, mail of het online contactformulier.

085 – 877 13 20info@mepros.nl