Onze cursussen

Verzuim cursus: Beter omgaan met verzuimbegeleiding

Mepros biedt de volgende cursussen aan:

 1. Basisregels bij Verzuim;
 2. Het Verzuimgesprek;
 3. Basis Casemanagement;
 4. Verdieping Casemanagement.

Hiernaast is het mogelijk om samen met u een maatwerk keuring samen te stellen. Neem contact met ons op om hier samen mee aan de slag te gaan.

Cursus #1: Basisregels bij Verzuim

Wat is de inhoud van de cursus Basisregels bij Verzuim?

Als een medewerker zich ziekmeldt en de verwachting is dat het langer gaat duren, kom je als ondernemer of leidinggevende in een woud van regels terecht. Werkgevers hebben veel verantwoordelijkheden met betrekking tot de begeleiding van zieke medewerkers. De handhaving hierop is vrij streng en overtredingen kunnen tot hoge boetes leiden. Daarom is het van cruciaal belang dat je als leidinggevende goed op de hoogte bent van wat je moet doen, wat je mag doen en wat je van de medewerker mag verwachten.

Tijdens deze cursus komt aan bod:

 • Basisbegrippen van de Wet Verbetering Poortwachter;
 • Uitleg over de WIA, WGA en IVA, alsmede uitleg over de verschillen hiertussen;
 • Basisregels over privacy aspecten. Wat mag je als werkgever/leidinggevende vragen? Wat mag de werkgever noteren? We geven duiding hoe je hier in de praktijk mee om kunt gaan;
 • De Probleemanalyse en de Bijstelling Probleemanalyse. We leggen uit waar de bedrijfsarts op let als deze wordt opgesteld, hoe het dossier opgestuurd moet worden zodat de administratieve, juridische vastlegging op orde is en wanneer acties uitgevoerd moeten worden;
 • Het Plan van Aanpak en de Evaluaties Plan van Aanpak. We leggen uit wat de leidinggevende/werkgever moet vastleggen, welke acties ondernomen moeten worden en wanneer dit moet gebeuren;
 • De Verzuimbegeleiding. We staan stil bij de regels waar leidinggevenden en medewerkers zich aan moeten houden. Ook geven we duiding over hoe een loonsanctie voorkomen kan worden (boete van het UWV).

In deze cursus gaan we op een interactieve manier door de basis van alle wet- en regelgeving heen, die om de hoek komt kijken. Na afloop moet het duidelijk zijn welke stappen ondernomen moeten worden, wat vastgelegd moet worden en wanneer dit allemaal gebeurd moet zijn.

Ook is er ruimte om vragen in te brengen. Verwacht een interessante workshop met veel ruimte voor vragen en eigen inbreng.

Door wie wordt de cursus Basisregels bij Verzuim gegeven?

De cursus Basisregels bij Verzuim wordt gegeven door een ervaren trainer, die dagelijks met verzuim te maken heeft. Mepros beschikt over diverse medewerkers en samenwerkingspartners die deze cursus kunnen geven.

Voor wie is deze cursus geschikt?

Deze cursus is geschikt voor leidinggevenden en HR-medewerkers, die te maken hebben met het begeleiden van zieke medewerkers en de basisregels nog eens op een rijtje willen hebben. Ook al wordt er in de praktijk gewerkt met casemanagement en het begeleiden van zieke medewerkers, is het zeker de moeite waard om af en toe weer eens stil te staan bij de spelregels, zodat iedereen op dezelfde lijn zit.

Hoe lang duurt de cursus Basisregels bij Verzuim?

De workshop duurt 2,5 uur.

Cursus #2: Verzuimgesprek

Deze workshop richt zich op het voeren van goede verzuimgesprekken. Hier wordt antwoord gegeven op vragen zoals: Hoe moet een effectief verzuimgesprek gevoerd worden? Wat mag een medewerker gevraagd worden? Welke acties moeten genomen worden als een medewerker niet wil meewerken? Hoe vaak moet een verzuimgesprek plaatsvinden? Welke acties moeten, kunnen en mogen genomen worden als een medewerker frequent verzuimd, of als het vermoeden bestaat dat er een niet-medisch gedreven hoofdoorzaak is voor dit verzuim?

Tijdens de workshop krijgt u inzicht in verschillende soorten verzuimgesprekken en ontvangt u tips om een effectief verzuimgesprek te voeren. Daarnaast is er ruimte om eigen praktijkvoorbeelden in te brengen en te bespreken. U gaat ook actief aan de slag met de aangereikte tips.

De workshop heeft een duur van 2,5 uur en wordt verzorgd door een ervaren trainer die dagelijks te maken heeft met verzuim.

Cursus #3: Basis Casemanagement

In deze cursus gaan wij in op de basis beginselen van de wetgeving en de verzuimbegeleiding door de case manager. Aan bod komen de Wet Verbetering Poortwachter, de WIA, IVA, WGA en de documentatie zoals probleemanalyse , plan van aanpak evaluaties plan van aanpak en de procesgang in het eerste en tweede ziektewet jaar. De rol van diverse deskundigen komt aan bod, waaronder de bedrijfsarts, de case manager, de arbeidsdeskundige en de re-integratiemanager van het spoor 2 bedrijf. Voorts wordt kort ingegaan op het deskundigenoordeel en second opinion.

De workshop duurt 2,5 uur en wordt gegeven door een ervaren trainer, die dagelijks met verzuim te maken heeft.

Cursus #4: Verdieping Casemanagement

Dit is de verdiepingscursus Casemanagement, waarbij we ervan uitgaan dat de basiscursus is gevolgd of dat de benodigde kennis aanwezig is. In deze cursus zullen we het beoordelingskader poortwachter en de richtlijnen vanuit het UWV behandelen, waarbij we veel praktijkvoorbeelden zullen bespreken.

Enkele onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Wetgeving: WVP, WIA, IVA, WGA, sociale zekerheid
 • Plan van aanpak, probleemanalyse, eerstejaarsevaluatie, re-integratieverslag
 • Beoordelingskader poortwachter en richtlijnen vanuit het UWV
 • Rol van verschillende deskundigen: bedrijfsarts, casemanager, specialisten, medewerker, leidinggevende, HR, arbeidsdeskundige
 • Bespreking van casuïstiek aan de hand van eigen voorbeelden
 • Omgaan met verzuim: uitgaan van mogelijkheden, frequent verzuim, langdurig verzuim, passende werkzaamheden, visie op verzuim, verzuimbeleid, afspraken en regels
 • Privacyregels en verzuim
 • Deskundigenoordeel en second opinion
 • Voeren van verzuimgesprekken
 • Verzuim als gevolg van psychische problematiek of rugklachten

Deze workshop duurt een dagdeel en wordt gegeven door een ervaren trainer die dagelijks te maken heeft met verzuim.

Vragen of een afspraak maken

Neem contact op met Mepros

Wil je weten wat we voor je kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op via de telefoon, mail of het online contactformulier.

085 – 877 13 20info@mepros.nl