Onze visie

Het PMO: Preventief Medisch Onderzoek | Wettelijke verplichtingen en kansen

De afgelopen jaren is er steeds meer aandacht voor medische onderzoeken. We proberen hier in begrijpelijke taal uit te leggen waarom dit zo is, wat de wettelijke verplichtingen precies zijn en hoe organisaties hun voordeel kunnen doen met een goed uitgevoerde PMO.

Wat is een PMO?

De afkorting PMO staat voor Preventief Medisch Onderzoek.

Dit onderzoek brengt de gezondheidsrisico’s van je medewerkers in kaart. Die risico’s kunnen te maken hebben met het werk, maar ook met individuele factoren zoals de privé-situatie en levensstijl van de medewerker. Als werkgever wil je natuurlijk dat je medewerker goed omgaat met zijn of haar eigen gezondheid, maar je invloed hierop is meestal beperkt. Via een goed PMO kun je medewerkers inzicht geven in hun persoonlijke situatie, tips en tricks geven hoe het beter kan en hen positief stimuleren te werken aan hun eigen gezondheid. Gezonde werknemers zijn minder vaak ziek, maar ook vaak productiever en dat is voor jou als werkgever van belang.

Het verschil tussen PMO en PAGO

Mepros biedt zowel PMO (Preventief Medisch Onderzoek) en PAGO (Periodiek Arbeids Gezondheidskundig Onderzoek) aan. Dit zijn allebei medische onderzoeken bedoeld voor werknemers, maar het verschil is dat de PAGO vooral gericht is op werk-specifieke gezondheidsrisico’s terwijl het PMO verder gaat. Het PMO kijkt naar de complete gezondheid van medewerkers en neemt ook individuele factoren mee.

Een PMO gaat dus een stapje verder dan een PAGO. Met de vergrijzing en krapte op de arbeidsmarkt, zien we dat steeds meer organisaties oog hebben voor preventie & vitaliteit als thema’s omdat dit goed past binnen de filosofie rondom duurzame inzetbaarheid die veel werkgevers aanhangen.

In tegenstelling tot de PAGO, zijn de werkgever en Ondernemingsraad van organisaties betrokken bij het bepalen van de inhoud van het PMO. Dit is zo omdat het PMO niet alleen gaat om de gezondheid van medewerkers, maar ook preventief dient te werken. Medewerkers weten namelijk wat de risico’s zijn voor hun eigen gezondheid en hoe ze eventuele klachten in de toekomst kunnen voorkomen.

Waarom een PMO?

Wettelijke verplichtingen

Het aanbieden van regelmatig medisch onderzoek aan je medewerkers is sinds 2002 verplicht volgens de Arbowet. Dit kan zowel door een PAGO of PMO aan te bieden.

Een PMO geeft je medewerkers meer inzicht in hun eigen gezondheid en de gezondheidsrisico’s die het werk met zich meebrengt. De belangrijkste reden om het PMO wettelijk verplicht te maken, is om de kans op risico’s en langdurig verzuim te verkleinen.

Overigens zijn medewerkers niet verplicht om deel te nemen aan het medisch onderzoek. Dit is op vrijwillige basis, tenzij een brancheorganisatie of CAO heeft bepaald dat deelname verplicht is voor alle medewerkers. Dit gebeurt bij beroepen die verhoogde risico’s met zich meebrengen en waarbij uitoefening alleen kan als medewerkers voldoen aan bepaalde fysieke en/of psychische vereisten, zoals bij de politie of als piloot. Dit hangt samen met de wettelijk verplichte keuringen die voor sommige beroepen gelden, die vaak onderdeel vormen van het PMO.

Hoe kan een werkgever voordeel hebben van het PMO?

Individuele gezondheidsonderzoeken van medewerkers kunnen niet gedeeld worden vanwege privacyregels. Een uitzondering hierop is echter de vaststelling van beroepsziekten, die de bedrijfsarts zal delen met de werkgever. Ook ontvang je bij Mepros vanaf 15 deelnemers aan het PMO een organisatie-brede groepsrapportage, waarin data geanonimiseerd is en de werkgever wel degelijk weet hoe de gezondheid van de medewerkers er in totaal bij staat. Deze groepsrapportage geeft duidelijke inzichten in risico’s voor het bedrijf specifiek en kan de basis zijn van een duurzame inzetbaarheidsstrategie. Op deze manier helpt een PMO om verzuim te voorkomen en medewerkers vitaler te maken.

Hoe vaak moet ik een PMO uitvoeren?

Er is geen wettelijke termijn vastgesteld hoe vaak organisaties een medisch onderzoek moet aanbieden. In de praktijk zien we dat bijna alle organisaties elke vier jaar een medisch onderzoek aanbieden (PAGO of PMO). Hier kan echter van afgeweken worden en werkgevers kunnen het beste kijken naar de arbeids-gerelateerde gezondheidsrisico’s.

Inhoud van het PMO: wat is nodig?

Het soort PMO verschilt per branche. De inhoud van het PMO bepaalt de werkgever in overleg met onze bedrijfsarts. Er is altijd een basisonderzoek bestaande uit een digitale vragenlijst. Dit is de meest simpele vorm van het PMO en adviseren we vaak bij kantoormedewerkers. Als de mentale of fysieke inspanning die gevraagd wordt echter hoger wordt, adviseren we steeds meer onderdelen van een volledig gezondheidsonderzoek. Asbestsaneerders hebben bijvoorbeeld fysiek behoorlijk zwaar werk, dus hierbij is een inspanningstest, hartfilmpje en longfunctietest geen overbodige luxe. Per functiegroep kijken we naar de benodigde medische onderzoeken en op basis hiervan brengen we een scherpe offerte uit.

Vragen of een afspraak maken

Kunnen we je helpen met een PMO?

Neem dan contact met ons op via de telefoon, mail of het online contactformulier.

085 – 123 345 66info@mepros.nl