RI&E

De RI&E: wat moet je weten over de Risico Inventarisatie en -Evaluatie?

Een RI&E is verplicht voor elke organisatie met personeel. Naast de wettelijke verplichting laten organisaties een RI&E uitvoeren omdat het inzicht biedt in arbeids-gerelateerde risico’s die specifiek zijn voor het bedrijf. De afgelopen jaren zijn de eisen aan de RI&E behoorlijk toegenomen en het is dus steeds belangrijker om dit door een professional uit te laten voeren en testen. Heb je nog vragen na dit artikel of kunnen we je helpen? Neem vooral contact met ons op via telefoon of email.

Vragen of een afspraak maken

Neem contact op met Mepros

Wil je weten wat we voor je kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op via de telefoon, mail of het online contactformulier.

085 – 877 13 20info@mepros.nl

PAGO

Alles over de PAGO

Als werkgever wil je dat je medewerkers gezond zijn, want verzuim is in Nederland behoorlijk duur! Wij zeggen altijd dat voorkomen beter is dan genezen, en dat is precies waar de PAGO bedoeld is.
Wat is een PAGO eigenlijk?

PAGO staat voor Periodiek ArbeidsGeneeskundig Onderzoek. Het is bedoeld om een organisatie een duidelijk beeld te geven van de gezondheidsrisico’s van haar medewerkers, en handvatten te geven om deze risico’s te verkleinen. Het gaat hier specifiek om risico’s die gerelateerd zijn aan de aard van het werk, waarmee de PAGO een beperkter onderzoek is dan de PMO.

Verschillen PAGO en PMO

Zowel de PAGO als PMO zijn medische onderzoekers gericht op medewerkers. De PAGO (Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek) en PMO (Preventief Medisch Onderzoek) hebben dan ook een aantal overeenkomsten. Beide zijn ze gericht op het in kaart brengen van gezondheidsrisico’s.

De PAGO rich zich specifiek op arbeids-gerelateerde gezondheidsrisico’s, terwijl de PMO breder kijkt en ook de individuele gezondheid van elke medeweker in acht neemt. De PMO kijkt ook naar je conditie bijvoorbeeld en gaat hiermee een stap verder dan de PAGO.

We zien dat bedrijven steeds vaker voor een PMO kiezen, omdat dit onderzoek een beter beeld geeft in de eigen gezondheid van medewerkers. Door hier een beeld van te hebben kunnen werkgevers een heldere vitaliteitsstrategie vormen die rekening houdt met iedere medewerker.

PAGO

Onderzoekt werk-gerelateerde risico’s die te maken hebben met werk
Vooral onderzoek, minder gericht op preventie
Wettelijk verplicht voor werkgevers, maar werknemers zijn niet verplicht om deel te nemen

PMO

Breder onderzoek naar individuele gezondheid van elke medewerker
Hierbij horen ook zaken als conditie, levensstijl en psychosociale arbeidsbelasting (bv. stress op het werk)
Niet wettelijk verplicht, maar kan als vervanging dienen van de PAGO en wordt steeds vaker gebruikt in de verbetering van de vitaliteitsstrategie van organisaties

PAGO: wettelijk verplicht?

We hebben het al even genoemd: ja, werkgevers zijn op basis van de Nederlandse wet verplicht een PAGO aan te bieden of een PMO. De reden hiervoor is dat periodiek en preventief medisch onderzoek mogelijke gezondheidsproblemen al snel kan opsporen. Wij vinden het vergelijkbaar met een APK, omdat er getest wordt of de medewerker de functie kan uitvoeren.

Werknemers zijn meestal niet verplicht om ook deel te nemen aan de PAGO, al valt dit wel aan te bevelen. Hierop is echter een uitzonder als deelname aan de PAGO in de CAO is opgenomen. Dit gebeurt voor functies zoals de bouw of de politie, waarbij de persoon aan bepaalde fysieke eisen moet kunnen voldoen om de functie goed uit te kunnen voeren.

Hoe vaak moet een bedrijf een PAGO doen?

Werkgevers mogen zelf bepalen hoe vaak ze de PAGO aanbieden. Dit hangt namelijk af van de gezondheidsrisico’s die het werk met zich meebrengen. Soms staat het echter in de CAO van de bedrijfstak en dan moeten werkgevers zich hieraan houden.

In de praktijk zien we dat PAGO’s elke vier jaar worden aangeboden. Wij kennen ook organisaties die het elke vijf jaar doen door medewerkers in 4 groepen in te delen, elk jaar voor één van deze groepen de PAGO te doen, en vervolgens in jaar 5 een RI&E te doen.

Hoe gaat een PAGO?

De inhoud is afhankelijk van de uitgevoerde functie en de wensen van de organisatie. Soms wil de organisatie alleen een aantal basisonderzoeken, die op grond van de functie en de RI&E verplicht is. Soms wil de organisatie een keuring aanbieden die veel meer omvat dan alleen de wettelijke verplichtingen.

Een PAGO voor kantoormedewerkers bestaat uit:

  • een gezondheidsvragenlijst;
  • vragenlijst kantoor;
  • biometrisch onderzoek (lengte, gewicht);
  • visusbepaling voor de ogen (veraf, dichtbij, beeldschermafstand).

De exacte inhoud zal echter moeten worden beoordeeld aan de hand van de uit te voeren functie en de daaraan inherente risico’s. Een goed uitgevoerde RI&E geeft hierover meestal meer uitsluitsel.

Wat zijn de kosten?

De kosten van een PAGO verschillen per onderzoek en wat je onderzocht wil hebben. Het begint met een vragenlijst, maar wát hierin allemaal gevraagd wordt is erg verschillend. Hetzelfde geldt voor het hierop volgende fysieke onderzoek. Daarom is het belangrijk om eerst op een rijtje te zetten wat je doelstellingen, risico’s en budget zijn.

Voor meer informatie zijn we altijd bereikbaar per mail of telefoon.

De bedrijfsarts is centrale aanspreekpartner

De structuur van onze organisatie is derhalve ook aangepast aan deze visie. Binnen onze organisatie staan de bedrijfsartsen centraal. Het zijn ook de belangrijkste adviseurs voor de bij ons aangesloten ondernemingen. Onze bedrijfsartsen zijn gespecialiseerd in adviezen op organisatie niveau en doen niet alleen de spreekuren voor de individuele medewerkers. Onze bedrijfsartsen worden ondersteund door een team. Onze fysiotherapeuten zijn gespecialiseerd in ergonomische aspecten en nemen ook een rol op zich in de begeleiding van zieke medewerkers.

Vragen of een afspraak maken

Neem contact op met Mepros

Wil je weten wat we voor je kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op via de telefoon, mail of het online contactformulier.

085 – 877 13 20info@mepros.nl

PAGO

Alles over de PAGO

Als werkgever wil je dat je medewerkers gezond zijn, want verzuim is in Nederland behoorlijk duur! Wij zeggen altijd dat voorkomen beter is dan genezen, en dat is precies waar de PAGO bedoeld is.
Wat is een PAGO eigenlijk?

PAGO staat voor Periodiek ArbeidsGeneeskundig Onderzoek. Het is bedoeld om een organisatie een duidelijk beeld te geven van de gezondheidsrisico’s van haar medewerkers, en handvatten te geven om deze risico’s te verkleinen. Het gaat hier specifiek om risico’s die gerelateerd zijn aan de aard van het werk, waarmee de PAGO een beperkter onderzoek is dan de PMO.

Verschillen PAGO en PMO

Zowel de PAGO als PMO zijn medische onderzoekers gericht op medewerkers. De PAGO (Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek) en PMO (Preventief Medisch Onderzoek) hebben dan ook een aantal overeenkomsten. Beide zijn ze gericht op het in kaart brengen van gezondheidsrisico’s.

De PAGO rich zich specifiek op arbeids-gerelateerde gezondheidsrisico’s, terwijl de PMO breder kijkt en ook de individuele gezondheid van elke medeweker in acht neemt. De PMO kijkt ook naar je conditie bijvoorbeeld en gaat hiermee een stap verder dan de PAGO.

We zien dat bedrijven steeds vaker voor een PMO kiezen, omdat dit onderzoek een beter beeld geeft in de eigen gezondheid van medewerkers. Door hier een beeld van te hebben kunnen werkgevers een heldere vitaliteitsstrategie vormen die rekening houdt met iedere medewerker.

PAGO

Onderzoekt werk-gerelateerde risico’s die te maken hebben met werk
Vooral onderzoek, minder gericht op preventie
Wettelijk verplicht voor werkgevers, maar werknemers zijn niet verplicht om deel te nemen

PMO

Breder onderzoek naar individuele gezondheid van elke medewerker
Hierbij horen ook zaken als conditie, levensstijl en psychosociale arbeidsbelasting (bv. stress op het werk)
Niet wettelijk verplicht, maar kan als vervanging dienen van de PAGO en wordt steeds vaker gebruikt in de verbetering van de vitaliteitsstrategie van organisaties

PAGO: wettelijk verplicht?

We hebben het al even genoemd: ja, werkgevers zijn op basis van de Nederlandse wet verplicht een PAGO aan te bieden of een PMO. De reden hiervoor is dat periodiek en preventief medisch onderzoek mogelijke gezondheidsproblemen al snel kan opsporen. Wij vinden het vergelijkbaar met een APK, omdat er getest wordt of de medewerker de functie kan uitvoeren.

Werknemers zijn meestal niet verplicht om ook deel te nemen aan de PAGO, al valt dit wel aan te bevelen. Hierop is echter een uitzonder als deelname aan de PAGO in de CAO is opgenomen. Dit gebeurt voor functies zoals de bouw of de politie, waarbij de persoon aan bepaalde fysieke eisen moet kunnen voldoen om de functie goed uit te kunnen voeren.

Hoe vaak moet een bedrijf een PAGO doen?

Werkgevers mogen zelf bepalen hoe vaak ze de PAGO aanbieden. Dit hangt namelijk af van de gezondheidsrisico’s die het werk met zich meebrengen. Soms staat het echter in de CAO van de bedrijfstak en dan moeten werkgevers zich hieraan houden.

In de praktijk zien we dat PAGO’s elke vier jaar worden aangeboden. Wij kennen ook organisaties die het elke vijf jaar doen door medewerkers in 4 groepen in te delen, elk jaar voor één van deze groepen de PAGO te doen, en vervolgens in jaar 5 een RI&E te doen.

Hoe gaat een PAGO?

De inhoud is afhankelijk van de uitgevoerde functie en de wensen van de organisatie. Soms wil de organisatie alleen een aantal basisonderzoeken, die op grond van de functie en de RI&E verplicht is. Soms wil de organisatie een keuring aanbieden die veel meer omvat dan alleen de wettelijke verplichtingen.

Een PAGO voor kantoormedewerkers bestaat uit:

  • een gezondheidsvragenlijst;
  • vragenlijst kantoor;
  • biometrisch onderzoek (lengte, gewicht);
  • visusbepaling voor de ogen (veraf, dichtbij, beeldschermafstand).

De exacte inhoud zal echter moeten worden beoordeeld aan de hand van de uit te voeren functie en de daaraan inherente risico’s. Een goed uitgevoerde RI&E geeft hierover meestal meer uitsluitsel.

Wat zijn de kosten?

De kosten van een PAGO verschillen per onderzoek en wat je onderzocht wil hebben. Het begint met een vragenlijst, maar wát hierin allemaal gevraagd wordt is erg verschillend. Hetzelfde geldt voor het hierop volgende fysieke onderzoek. Daarom is het belangrijk om eerst op een rijtje te zetten wat je doelstellingen, risico’s en budget zijn.

Voor meer informatie zijn we altijd bereikbaar per mail of telefoon.

De bedrijfsarts is centrale aanspreekpartner

De structuur van onze organisatie is derhalve ook aangepast aan deze visie. Binnen onze organisatie staan de bedrijfsartsen centraal. Het zijn ook de belangrijkste adviseurs voor de bij ons aangesloten ondernemingen. Onze bedrijfsartsen zijn gespecialiseerd in adviezen op organisatie niveau en doen niet alleen de spreekuren voor de individuele medewerkers. Onze bedrijfsartsen worden ondersteund door een team. Onze fysiotherapeuten zijn gespecialiseerd in ergonomische aspecten en nemen ook een rol op zich in de begeleiding van zieke medewerkers.

Vragen of een afspraak maken

Neem contact op met Mepros

Wil je weten wat we voor je kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op via de telefoon, mail of het online contactformulier.

085 – 877 13 20info@mepros.nl