PAGO

Wettelijk verplicht

Werkgevers zijn vanuit de Nederlandse wet verplicht om hun werknemers een PAGO aan te bieden. De reden hiervan is dat het periodiek medisch onderzoek eventuele gezondheidsproblemen in een vroegtijdig stadium op kan sporen. Het is wat dat betreft vergelijkbaar met een APK, maar dan op medisch vlak; namelijk, er wordt getest of de werknemer nog in staat is haar functie uit te oefenen, en of de werknemer ‘future proof’ is qua gezondheid.

Het preventieve medisch onderzoek wordt door de Nederlandse overheid als dusdanig belangrijk gezien, dat men heeft besloten om het verplicht te stellen. PAGO’s zijn voor de werkgever verplicht, maar betekent dit dat ze niet nuttig zijn? Integendeel. Onze ervaring is dat de PAGO een geschikt instrument is om het verzuim binnen een organisatie naar beneden te krijgen. Hierbij is vooral van belang dat het regelen van de PAGO niet wordt gezien als het ‘afhandelen van een checklist’, maar dat er op een juiste manier wordt gekeken naar de gezondheidssituatie van de medewerker.

Het Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek is gericht op medisch onderzoek naar gezondheidsschade door risico’s die medewerkers in hun werk lopen. De werkgever is in principe verplicht zijn medewerkers regelmatig een PAGO aan te bieden. Deelname hieraan voor de medewerkers is uiteraard geheel vrijwillig. Het PAGO wordt meestal elke vier jaar aan de werknemers aangeboden. Wij kennen ook organisaties die het 1 x per 5 jaar doen uit budgettaire overweging. De medewerkers worden dan in 4 groepen ingedeeld en elk jaar wordt een groep uitgenodigd. In het 5e jaar wordt dan de RI&E uitgevoerd.

Hoe gaat een PAGO?

De inhoud is afhankelijk van de uitgevoerde functie en de wensen van de organisatie. Soms wil de organisatie alleen een aantal basis onderzoeken, die op grond van de functie en de RI&E verplicht is. Soms wil de organisatie een keuring aanbieden die veel meer omvat dan alleen de wettelijke verplichtingen.

Als voorbeeld zou een PAGO voor kantoormedewerkers kunnen bestaan uit:

  • een gezondheidsvragenlijst
  • vragenlijst kantoor
  • biometrisch onderzoek (lengte, gewicht)
  • visusbepaling voor de ogen (veraf, dichtbij, beeldschermafstand)

De exacte inhoud zal echter moeten worden beoordeeld aan de hand van de uit te voeren functie en de daaraan inherente risico’s. Een goed uitgevoerde RI&E geeft hierover meestal meer uitsluitsel.

De tarieven van onze PAGO’s zijn afhankelijk van de inhoud. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van onze contactpersonen gespecialiseerd in PAGO’s.

Literatuur

Wet Verbetering Poortwachter. (2016) “Thema 5: Preventief verzuimbeleid”, [http://www.wetpoortwachter.nu/page.php?id=6]. 25 juli 2016.