PMO

Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

Wettelijke verplichting

De Arbowet regelt dat iedere Werkgever verplicht is zijn Werknemers een onderzoek aan te bieden naar de gezondheidsrisico in het werk. Op basis van branche afspraken of CAO is er vaak sprake van een PMO. Dan geldt dat de werkgever verplicht een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) moet aanbieden. Veel bedrijven vergeten dit, of zijn hier gewoonweg niet van op de hoogte. Toch loopt een onderneming risico op het moment dat het zich niet conformeert aan de regels gesteld in de wetten omtrent werkgeverschap. De beroepsvereniging voor Arbeids- en Bedrijfsartsen (NVAB) beschouwt een periodiek PMO als een 'essentieel element van arbeidsgezondheidkundig beleid'. Hier sluit Mepros zich bij aan, omdat wij in de praktijk zien dat een doelgerichte PMO de duurzame inzetbaarheid van werkende mensen, structureel verbeterd.

Zijn alle PMO's hetzelfde?

Nee. Per branche gelden andere regels. Werkgevers zijn volgens de Wet verantwoordelijk voor het uit laten voeren van de geschikte PMO. Bepaalde branches waar fysieke activiteiten een belangrijk onderdeel van het werk vormen, bepalen dat een PMO in deze branches een fysiek onderdeel moet bevatten. Hier valt te denken aan een fietsproef. Enkele van deze branches zijn de Bouw en Offshore, maar ook VCA-bedrijven zijn verplicht tot een fysiek Preventief Medisch Onderzoek.

Hoe vaak?

Mepros houdt eens in de vier jaar aan. Op deze manier voldoet u aan de wettelijke eisen. Wij dragen zorg voor de correcte uitvoering van de medische tests. Ook sturen wij u per vier jaar een herinnering, zodat u het niet vergeet en in overtreding bent.

Wie regelt de inhoud van een Preventief Medisch Onderzoek?

In de Wet kunt u de specificaties vinden op juridisch vlak. Meer specifiek in artikel 18 van de Arbowet. Ook zijn er verschillende belangrijke bepalingen vastgelegd in het Arbobesluit. Wellicht is het praktischer om eens een kijkje te nemen op de website van de NVAB. Dit is de beroepsgroep voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde, waar onze werkzame bedrijfsartsen actief binnen participeren. Er is onder andere een Leidraad welke beschrijft hoe de optimale inrichting en evaluatie van een preventief medisch onderzoek eruit ziet.

Wie doet een PMO?

Te vaak zien wij dat bij andere arbodiensten de bedrijfsarts een minimaal onderdeel van het onderzoek uitvoert. Mepros heeft een vast kader van waaruit wij het medisch onderzoek uitvoeren. Dit is per branche een ander patroon. Zoals de NVAB terecht aangeeft, is de bedrijfsarts een centrale professional in het onderzoek.

Alleen medisch, dus?

Preventieve medische onderzoeken zijn medisch, ja. Alleen een bedrijfsarts is een bijzondere eend in de bijt. Onze bedrijfsartsen worden getest en getraind om zakelijk gevoel te ontwikkelen. Het hebben van een commerciele invalshoek is erg belangrijk, omdat wij zien dat veel werkgevers op de kosten letten en behoefte hebben aan meer informatie dan paginalange medische details. Daarom heeft de desbetreffende arts altijd een belangrijke rol in de uitvoering van de onderzoeken. De bedrijfsarts is de medisch expert die werkgevers en werknemers adviseert  in de onduidelijkheid van preventieve medisch onderzoeken.

PreventieOfferte aanvragen? Afspraak maken?

Neem dan contact met ons op