Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E)

Als werkgever bent u verplicht een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie op te stellen. Het uitvoeren van een RI&E is één van de onderdelen in de Arbowet. Heel vaak bent u in de praktijk reeds goed bekend met de risico’s die in uw bedrijf een rol spelen.

De Risico-Inventarisatie en -Evaluatie dient ertoe om dit schriftelijk goed vast te leggen. Het beste kunt u hiervoor een door uw branche of CAO-erkend RI&E instrument gebruiken. Als de RI&E een branche erkend RI&E instrument betreft op basis van de nieuwste richtlijnen per 01-04-2011 dan worden deze van een groen vinkje voorzien. Als deze door de branche zijn opgesteld conform de oude richtlijnen, dan zijn deze van een blauw vinkje voorzien. Het beste kunt u gebruik maken van een instrument dat door uw branche organisatie wordt aanbevolen. Dit zijn goedgekeurde instrumenten van de overheid. Als uw branche geen RI&E instrument heeft opgesteld, dan mag u een algemeen RI&E instrument gebruiken. Dit instrument dient dan als checklist, waarmee u de risico’s in uw organisatie kunt inventariseren. Zo krijgt u snel inzicht in de situatie en kunt u zien waar verbeteringen in uw onderneming nodig zijn.

Om de RI&E compleet te maken moet u er een plan van aanpak bij maken, anders is deze niet volledig en kunt u alsnog een sanctie opgelegd krijgen.

Moet u de RI&E laten toetsen?

U hoeft uw RI&E niet te laten toetsen als:

  • alle medewerkers in uw bedrijf samen 40 uur of minder dan 40 uur per week werken
  • uw bedrijf maximaal 25 werknemers heeft én u gebruik maakt van een RI&E-instrument die is vastgelegd in uw CAO of
  • uw bedrijf maximaal 25 werknemers heeft én u gebruik maakt van een RI&E-instrument die door uw branche is vastgelegd als erkend RI&E-instrument, voorzien van een groen vinkje

U kunt volstaan met een lichte toets als:

  • uw bedrijf maximaal 25 werknemers heeft én u gebruik maakt van een door de overheid erkend RI&E-instrument met lichte toets. Dit RI&E-instrument is dan voorzien van een blauw vinkje. De lichte toets houdt in dat u de RI&E op papier kunt laten toetsen. Er hoeft niemand voor langs te komen. Bij volledige abonnementen en verzuimvolume abonnementen kunnen wij dit voor u uitvoeren voor een bedrag van € 250,-

U moet de RI&E normaal laten toetsen als:

  • uw organisatie meer dan 25 medewerkers heeft. Dit kunnen wij voor u uitvoeren. De kosten ervan zijn afhankelijk van de bedrijfsgrootte, aantal vestigingen, branche etc.
  • uw branche organisatie of CAO geen erkend RI&E-instrument heeft ontwikkeld. Dit kunnen wij voor u uitvoeren. De kosten ervan zijn afhankelijk van de bedrijfsgrootte, aantal vestigingen, branche etc.

Wie mag de RI&E toetsen?

De RI&E mag worden getoetst door een van de vier kerndisciplines van een arbodienst. Een bedrijfsarts mag een RI&E uitvoeren of toetsen. Hij moet zich dan wel in de omstandigheden verdiepen en zich gezien de aard van de organisatie hiertoe bekwaam voelen.

Wat is de sanctie voor het niet opstellen van RI&E?

De inspectie van SZW controleert de omstandigheden op het werk en de aanwezigheid van een RI&E. Als er geen RI&E is opgesteld, kan de inspectie een waarschuwing hiervoor geven of hiervoor een bestuurlijke boete RI&E opleggen. De hoogte van de eerste boete is afhankelijk van de grootte van het bedrijf en loopt van € 180,- voor een bedrijf tot 4 medewerkers op tot € 1800,- voor grote bedrijven van 500 of meer werknemers.