Geplaatst: 3 februari 2019

Onderzoek: Burn-out klachten werknemers blijven stijgen | Verzuim & Vitaliteit

Uit het rapport blijkt dat flexwerkers aanmerkelijk minder burn-out klachten hebben dan werknemers met een vast contract. Dit is opvallend gezien medewerkers in vaste dienst gemiddeld genomen aanzienlijk betere arbeidsomstandigheden ervaren.

Vaker een burn-out en toename in psychosociale belasting

Uit de Arbobalans 2018 blijkt dat de fysieke belasting en omgevingsbelasting (bv. lawaai, gevaarlijke stoffen) ongeveer hetzelfde niveau zijn gebleven, de afgelopen 10 jaar. Echter, dit geldt niet voor psychosociale arbeidsbelasting. De taakeisen zijn namelijk duidelijk toegenomen, bijvoorbeeld: sneller moeten werken, of veel meer werk moeten doen.

Hoe belangrijk psychosociale arbeidsbelasting is, komt terug in de ontwikkeling van het verzuim: ongeveer 25% van het werkgerelateerde verzuim heeft te maken met psychische klachten, overspannenheid of een burn-out.

Enorme kosten van verzuim

Gezamen genomen kosten werkgerelateerd verzuim, arbeidsongeschiktheid en zorgkosten bijna € 9 miljard per jaar.

Bron

TNO.


Tags: , ,