Geplaatst: 3 februari 2019

Arbowet verplicht een basiscontract arbodienst: hoe kunt u hieraan voldoen?

De Arbowet verplicht werkgevers om een contract te hebben bij een arbodienst voor verzuimbegeleiding (bron: Rijksoverheid). In dit artikel gaat we kort in op waarom dit zo is en waar bedrijven minimaal aan moeten voldoen om een boete te voorkomen.

Waarom is een verzuimabonnement verplicht?

Zowel werkgevers als werknemers onderschatten het risico op op ziekteverzuim structureel. Gemiddeld is het ziekteverzuim 5%, dus een bedrijf met 20 werknemers heeft gemiddeld altijd een ziekte. Toegang tot vezuimbegeleiding moet vooraf geregeld zijn, want dit is niet meer mogelijk als een werknemer ziek is (een brandend huis is niet te verzekeren, wordt vaak gezegd).

Waar moet een bedrijf minimaal aan voldoen?

Om te een boete te voorkomen moet u een basisaansluiting hebben bij een arbodienst zoals Mepros. Wij bieden diverse contracten aan. Bij een basiscontract betaalt u alleen de kosten voor aansluiting op het verzuimmanagementsysteem en om toegang te krijgen tot zorg. Hierna betaalt u het uurtarief van de bedrijfsarts of andere arbo professionals.

In de praktijk zien we echter steeds vaker dat MKB-bedrijven kiezen voor uitgebreidere contracten, omdat ze hiermee volledig ontzorgd worden. Kijk bij onze verzuimabonnementen voor meer info.


Tags: , ,

Geplaatst:

Onderzoek: Burn-out klachten werknemers blijven stijgen | Verzuim & Vitaliteit

Uit het rapport blijkt dat flexwerkers aanmerkelijk minder burn-out klachten hebben dan werknemers met een vast contract. Dit is opvallend gezien medewerkers in vaste dienst gemiddeld genomen aanzienlijk betere arbeidsomstandigheden ervaren.

Vaker een burn-out en toename in psychosociale belasting

Uit de Arbobalans 2018 blijkt dat de fysieke belasting en omgevingsbelasting (bv. lawaai, gevaarlijke stoffen) ongeveer hetzelfde niveau zijn gebleven, de afgelopen 10 jaar. Echter, dit geldt niet voor psychosociale arbeidsbelasting. De taakeisen zijn namelijk duidelijk toegenomen, bijvoorbeeld: sneller moeten werken, of veel meer werk moeten doen.

Hoe belangrijk psychosociale arbeidsbelasting is, komt terug in de ontwikkeling van het verzuim: ongeveer 25% van het werkgerelateerde verzuim heeft te maken met psychische klachten, overspannenheid of een burn-out.

Enorme kosten van verzuim

Gezamen genomen kosten werkgerelateerd verzuim, arbeidsongeschiktheid en zorgkosten bijna € 9 miljard per jaar.

Bron

TNO.


Tags: , ,

Geplaatst: 26 september 2016

Voeding zorgt voor steeds grotere problematiek | Verzuim & Vitaliteit

Afgelopen zondag, 24 september 2016, is een rapport omtrent de gewoontes in voeding gespresenteerd aan de Verenigide Naties. Hierin zetten wetenschappers uiteen dat de voeding en eetgewoontes van de bevolking steeds slechter worden. Op wereldwijde schaal komen ruim 2 miljard mensen belangrijke vitaminen en mineralen tekort in hun maaltijden. Er is een noodsignaal afgegeven door The Global Panel on Agriculture and Food Systems for Nutrition. Er is een sterke toenemende kans op allerlei ziektes.
In het rapport staat dat de slechte voeding niet alleen zullen leiden tot overgewicht bij een derde van de wereldbevolking in 2030, maar dat 25 procent van de kinderen jonger onder de 5 jaar niet goed groeit. Dit komt door ondervoeding. Daarnaast resulteert het in een toename van hartklachten, hypertensie en diabetes. Volgens het panel zal er door medici en wetenschappers net zo intensief gekeken moeten worden naar het voedselprobleem als de omgang met hiv en malaria.

Hoewel in veel landen mensen voldoende calorieën binnenkrijgen, zijn de voedingstoffen die zij binnenkrijgen niet voldoende. Het ontbreekt veel gerechten aan vitamines en mineralen die essentieel zijn voor de ontwikkeling en groei van het lichaam.

Het onderzoekspanel is pleitbezorger van een grotere afwisseling in voeding: mensen moeten meer groente, fruit, hele granen, vezels, noten en zaden binnen krijgen. Het nuttigen van suiker, zoete snacks en drankjes en hele zoute producten moet juist geminderd worden.

Verzuim

Verzuim kost Werkgevers in Nederland jaarlijks meer dan 2 miljard euro. Gemiddeld is de kostenpost voor een zieke werknemer 250 euro per dag. Het is bekend dat gezonde levensstijl bij kan dragen aan algemene gezondheid, maar ook aan het verlagen van verzuim. Daarnaast zijn gezonde en fitte werknemers productiever en meer content over hun baan.

Werkgevers hebben duidelijk een motivatie om het aanbod qua eten en drinken in de bedrijfsresutrants goed te regelen. Nog te vaak zien onze professionals dat er in een bedrijfscatine kroketten, frikandellen, patat of andere vettige etenswaren worden geserveerd. Wel is er een groei van werkgevers die gezamenlijk een lunch regelt en hierin vooral gezonde mogelijkheden biedt.

Op het moment dat wij het aanstippen bij Werkgevers komen die met het argument “dat moeten ze zelf maar regelen”. Dit kunnen wij begrijpen, alleen het kopen van een paar zakken brood met gezond broodbeleg is dan misschien een goed alternatief. Een aanvulling kan zijn om werknemers in plaats van koekjes, een soepje te bieden. Kost evenveel, maar scheelt aan ongezonde voedingswaarden.


Tags: , ,

Geplaatst: 31 juli 2016

Ontslagrecht

Ontslag van werknemers bij ziekte is niet te adviseren voor bedrijven. Het ontslagrecht is bijna nergens zo solide opgebouwd voor de werknemer als in Nederland. Er wordt weleens gezegd dat er de afgelopen jaren meer versoepeling is opgetreden op het gebied van de mogelijkheden om werknemers met een vast contract te ontslaan, of op een andere manier te laten afvloeien.

Als dit al zo is, geldt dit zeker niet in een geval van ziekte of conflict. De Nederlandse wet is heel sterk gefocust op het willen voorkomen van ontslag van zieke werknemers. Op zich is dit vanuit een maatschappelijk solidariteitsprincipe natuurlijk logisch. Wel kan het voor werkgevers in bepaalde gevallen belemmerd zijn. Namelijk, een werkgever kan een situatie krijgen waarbij een werknemer met verzuimt met zeer vage klachten. In sommige gevallen is het voor de bedrijfsarts niet direct duidelijk of de klachten daadwerkelijk overdreven (of uit de lucht gegrepen) zijn. Er zijn werknemers die dusdanig sluw zijn dat zij de werkgever voor een periode van twee jaar voor ziekte laten bepalen (à 250 euro per dag voor de kosten van ziekteverzuim), om vervolgens een korte periode volledig te hervatten in de werkzaamheden en tot slot weer twee jaar uit te vallen.

Mepros heeft veel ervaring met het herkennen van verschillende verzuimgevallen. Laat ons voorop stellen dat het allerbelangrijkste is om de werknemers met terecht verzuim zo goed mogelijk te helpen. In de meeste gevallen vinden de werknemers verzuimen vervelend, omdat zij zich fysiek/mentaal niet goed voelen, maar ook kunnen schuldgevoelens ten opzichte van de leidinggevende/eigenaar en schuldgevoelens aangaande het werkteam opspelen.

Er zijn echter ook gevallen van verzuim waarbij de werknemer eerder kan hervatten in het werk dan hij/zij uitdraagt. Hierbij is vooral ervaring, mensenkennis en een gedegen medische houvast van belang. Deze elementen kunnen niet zonder elkaar. Namelijk, op het moment dat Mepros een werknemer de werkzaamheden laat hervatten, en het UWV is het achteraf niet eens met de medische stelling van Mepros, dan kan het UWV de werkgever een sanctie opleggen. Deze sancties zijn per 1 januari 2017 verhoogd en de autoriteiten hebben duidelijk aangegeven meer boetes te gaan uitdelen ten aanzien van incorrecte behandeling van ziekteverzuim.


Tags: , , ,