Aansluitvorm Instap aansluiting MKB abonnement Volledig abonnement Uniek in Nederland!Ontzorg abonnement
Tarief v.a.
€ 25,00
per medewerker per jaar (2022)
v.a.
€ 75,30
per medewerker per jaar (2022)
v.a.
€ 147,88
per medewerker per jaar (2022)
v.a.
€ 256,68
per medewerker per jaar (2022)

Verzuimsysteem

Gebruik van het automatiseringssysteem voor:
• Registratie van medewerkers
• Meldingen van ziekteverzuim
• Meldingen UWV
• Signaleren en bijhouden van evaluaties WVP
• Beschikbaarheid van verzuimoverzichten naar eigen keuze

Overleg met verzuimmanager en/of -assistente

Arbo-helpdesk voor algemene vragen

Voor korte algemene niet persoonsgebonden vragen ten aanzien van wetgeving, normen en richtlijnen op het gebied van arbeidsomstandigheden en ziekteverzuim.

Spreekuren door verzuimmanager of arboadviseu

Spreekuren door arbo- of bedrijfsarts

Sociaal Medisch Overleg verzuimmanager

Sociaal Medisch Overleg arbo- of bedrijfsarts

Voorstel Case management (b.v. Plan van Aanpak)

Mepros biedt ondersteuning en advies bij de uitvoering van het case management. De documenten van het case management zullen wij dan ook vooraf voor u invullen. Dit betreft dan ons advies. Als werkgever beslist u zelf of u deze wilt aanpassen, hetgeen dan ook gewoon kan.

UWV-formulieren case management (b.v. Plan van Aanpak)

UWV-formulieren medisch (b.v. Probleemanalyse)

Risicoscreening Sanctiebeleid UWV in 8e maand

Opvragen medisch dossier behandelaar

Doorverwijzen behandelaar

In de wetgeving is vastgelegd dat een bedrijfsarts mag doorverwijzen naar een andere behandelaar bij arbeidsgebonden aandoeningen. Zo mogen en kunnen wij bij dreigende klachten als burn-out in relatie met het werk direct doorverwijzen naar een organisatie als HSK. Daar zit dan wel een bijdrage voor de werkgever aan. De zorgverzekeraars zullen deze doorverwijzing echter accepteren. In het algemeen wordt een doorverwijzing met de werknemer en de behandelende huisarts afgestemd.

Gesprek mbt Management beleid

Gemiddeld 1 keer per 4 jaar bespreken wij op een gestructureerde wijze het management beleid met de werkgever ten aanzien van arbeidsomstandigheden, preventie en ziekteverzuim. Wij bespreken hierbij de factoren, die een bijdrage kunnen leveren het gezondheid van de onderneming.

Preventief Medisch Onderzoek

Het Preventieve Medische Onderzoek kan telkens op ad-hoc basis worden uitgevoerd op basis van een offerte. Het kan echter ook via het abonnement gestructureerd elke 4 jaar worden uitgevoerd. Het gaat dan op basis van geboortejaar, waardoor elke medewerker 1 keer per 4 jaar aan de beurt komt. Het voordeel voor de werkgever is dat de kosten hierdoor veel beter worden gespreid en dat je er eigenlijk geen omkijken meer naar hebt.

Risico Inventarisatie en Evalutie

Elke werkgever is verplicht een Risico Inventarisatie en Evaluatie op te stellen.

Gestructureerde Werkplek Onderzoeken

Aansluiting Bureau Vertrouwensarts

Elke werkgever is verplicht een Risico Inventarisatie en Evaluatie op te stellen.

Spreekuren Bureau Vertrouwensarts

Afhankelijk van de aansluitvorm kunnen de

Arbeidsdeskundig Onderzoek

Spoor II – reïntegratie

Instap aansluiting Meer informatie Afsluiten MKB abonnement Meer informatie Afsluiten Volledig abonnement Meer informatie Afsluiten Ontzorg abonnement Meer informatie Afsluiten
 • Caroline van den Toorn

  Bedrijfsarts assistente

 • Noegi Nugroho

  Praktijk Ondersteuner

 • Emili Ivanova

  Bedrijfsarts assistente

 • Willeke Spiekman

  Verzuimmanager

 • Alphons Maas

  Verzuimmanager

 • Lisette Willers

  Arbo-arts

 • Pieter Roeloffs

  Bedrijfsarts

Single ID

 • Alphons Maas

  Verzuimmanager

Double ID

 • Alphons Maas

  Verzuimmanager

 • Caroline van den Toorn

  Bedrijfsarts assistente