UWV keurt 60-plussers voorlopig zonder arts
Mepros

UWV keurt 60-plussers voorlopig zonder arts

Op vrijdag 19 augustus 2022 kopt de NOS ‘UWV keurt 60-plussers voorlopig zonder arts’. Het UWV kampt met grote tekorten aan verzekeringsartsen waardoor mensen niet op tijd gekeurd kunnen worden. Door het capaciteitsprobleem zijn de werkachterstanden bij het UWV verder opgelopen. Uit een nieuwsartikel komt naar voren dat 30 procent van alle WIA aanvragen op tijd wordt behandeld. Na het indienen van een WIA aanvraag duurt het wettelijk gezien 8 weken voordat de eerste beoordeling bekend wordt gemaakt. Echter, duurt het op dit moment gemiddeld 18 weken. Hierdoor zitten mensen lang te wachten in onzekerheid. Wel krijgen de mensen in de wachttijd een inkomen die niet terugbetaald hoeft te worden.

Een groot deel, namelijk 20 tot 25 procent van alle WIA aanvragen komt vanuit de groep 60-plussers. Daarnaast blijkt dat als de 60-plussers na twee jaar verzuim weer zou kunnen werken, zij zelden aan het werk kunnen komen doordat werkgevers daar niet happig op zijn. Mogelijk om die reden wil de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) dat een versimpelde beoordeling bij 60-plussers voor de WIA uitkering invoeren als tijdelijke oplossing tot het eind van 2023. De versimpelde beoordeling wordt dan door een arbeidsdeskundige van het UWV gedaan in plaats van een verzekeringsarts. Deze beoordeling moet echter wel plaatsvinden met instemming van zowel werkgever als werknemer. Indien een van deze liever een medische keuring door een arts wil laten uitvoeren, dan moet dat alsnog gebeuren. In principe is het de bedoeling dat niemand hierdoor benadeeld mag worden.

Eerder dit jaar is het op een kleinschalige proef in Zwolle onder de 60-plussers al een WIA-uitkering toegekend door arbeidsdeskundigen. Alleen gebeurde deze beoordeling toen door de arbeidsdeskundige zonder toestemming van de Raad van Bestuur en het ministerie van SZW. Dit is niet conform de huidige wet- en regelgeving. Ook al weet het UWV in Zwolle dat het wettelijk verplicht was om deze mensen medisch te keuren, dat heeft hun niet weerhouden om de proef uit te voeren. Ze voeren aan dat de medische beoordeling binnen de wettelijke termijn van 8 weken ook niet gehaald wordt.

Normaal gesproken krijgt een zieke werknemer na het indienen van een WIA-aanvraag en bij een voldoende re-integratie inspanning een beoordelingsgesprek met de verzekeringsarts. In dat gesprek zal de verzekeringsarts de klachten uitvragen, kijken wat de beperkingen en mogelijkheden zijn bij de werknemer. Alleen als bij de werknemer mogelijkheden zijn om te werken wordt een vervolggesprek ingepland met de arbeidsdeskundige. Door de verzekeringsarts uit dit proces te halen, wat is gebeurd bij het UWV in Zwolle eerder dit jaar is de voorzitter van De Nederlandse Vereniging van Verzekeringsartsen (NVVG) ontstemd. Hij ziet de dreigende marginalisering van zijn beroepsgroep en ook het verlies van de stem van de medicus.

Bronnen:

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/08/26/dit-najaar-maatregelen-tegen-wachtlijsten-bij-uwv

https://www.trouw.nl/economie/het-uwv-schakelt-geen-arts-meer-in-bij-de-keuring-van-zieke-60-plussers~b68cd44a/

https://www.trouw.nl/economie/nieuwe-commissie-moet-toekomst-wia-onderzoeken~bc14f0eb/

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/uwv-gaat-arbeidsongeschiktheid-60-plussers-voorlopig-zonder-arts-keuren~b9db285b/

https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/nieuwsartikel/artsen-ontheven-van-keuren-van-zieke-60-plussers.htm

https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/de-stem-van-de-verzekeringsarts-raakt-verloren.htm

Auteur: J. Leng, co-assistent Mepros bedrijfsgezondheidsdienst

BackButton
Vragen of een afspraak maken

Neem contact op met Mepros

U kunt ons bereiken via telefoon, e-mail of het online contactformulier. Wij zijn op werkdagen van 09:00 tot 12:300 en van 14:15 tot 17:00 uur bereikbaar

085 – 123 345 66info@mepros.nl